بارگذاری

تفسیر رنگهای تشعشعی در هاله

رنگ‌های تشعشعی چیست و چه کمکی به ما می‌کند؟

هر زمان که در وضعیت‌های مختلف فیزیکی، ذهنی، احساسی و روحی قرار می‌گیریم رنگ‌های متفاوتی در بخش‌های مختلف هاله تشعشع پیدا می‌کند. این رنگ‌ها متناسب با آن وضعیت به طور موقت ایجاد شده و پس از تغییر شرایط، از بین رفته و رنگ دیگری جای آن را می‌گیرد.

سامانه AVS این رنگ‌ها را ثبت و اندازه‌گیری کرده و به شما نشان می‌دهد. تفسیر آنها نمای بهتری از حالات درونی فرد را در شرایط فعلی مشخص می‌سازد.

تفسیر رنگ‌های تشعشی قرمز پررنگ
قرمز پررنگ پيرامون سر:

     قرمز پررنگ روشن نشان مي دهد که افکار شما بسيار زميني و واقع گراست. شما اساساً به آنچه مي بينيد و لمس مي کنيد اعتقاد داريد، در خلال حصول اهدافتان همچنان متمرکز هستيد، در حالي که بدن و ذهنتان آرام است. قرمز پررنگ کدر يا تيره نشان دهنده ي اضطراب ذهني سنگين، گيجي و عدم تمرکز است. شما احتياج به يک تعطيلي داريد و انجام تمرين های يوگا، دويدن يا فعاليت در فضاي آزاد مي تواند به شما کمک کند.

قرمز پررنگ در سمت چپ:

     قرمز پررنگ شفاف نشان مي دهد که شما انرژي ديناميک را در خود ارتقاء مي دهيد و فعال هستيد. قدرت دروني و نيروي شما در دسترس است و آماده براي به فعاليت درآمدن و ابراز وجود است. بر اهداف مثبت در زندگي تان تمرکز کنيد و سپس احساساتتان را بيان نماييد. قرمز پررنگ کدر يا تيره نشانه­ي اضطرابي است که ممکن است پيشِ رو داشته باشيد، و می تواند شما را دچار خشم و ناکامي کند. ممکن است احساس کنيد يک موتور دردرون شما است که به طور بيش فعال شما را مي­راند. بسيار مهم است که وقتي آرام، پيدا کنيد تا درباره­ي آنچه در زندگي تان مهم است به انديشه­ي دروني بپردازيد.

قرمز پررنگ در سمت راست:

     قرمز پررنگ روشن، طبيعت فيزيکي و واقع گراي قدرتمند شما را نشان مي دهد. شما فعال و پر از انرژي هاي فرح بخش هستيد. قرمز پررنگ کدر و تيره، نشان دهنده ي منابع فشار عاطفي يا ذهني است. شما مضطرب هستيد يا حتي در نا-خوشي يا اضطراب به سر مي­بريد. اولين قدم براي بازيابي خودتان اين است که اهداف با مفهومي در زندگي تان پيدا کنيد، در حالي که منابع جسماني و عاطفي تان را احيا مي کنيد.

قرمز پررنگ در ناحيه ی قلب:

     قرمز پررنگ روشن در محدوده قلب، انرژي عاطفي قوي را نشان مي دهد. شايد احساس اشتياق، قدرت و فعاليت مي کنيد. اتصال با قلب و احساسات درونی به شما کمک می کند که مفيدتر و شادتر زندگی کنيد. قرمز تيره و کدر نشان دهنده ی اضطراب و انرژيهای ضعيف قلب و سيستم ايمنی ضعيف است. شايد از يک فشار جسمانی يا ذهنی ناشی از يک غم، نگرانی يا يک "شکست قلبی" رنج می بريد.

تفسیر رنگ‌های تشعشی قرمز
قرمز پيرامون سر:

     قرمز روشن شفاف نشان مي دهد که شما قدرتمند هستيد، انرژي مثبت از خود ساطع مي کنيد و مي توانيد هرآنچه را پيش مي آيد، با يک اعتماد به نفس مطلوب به انجام برسانيد. شما مستقل هستيد و از زندگي لذت   مي بريد. قرمز تيره دور سر اضطراب عاطفي، ناصبوري و عدم آرامش درون را نشان مي دهد. احتمالاً به يک تعطيلات نياز داريد که از ريلکسيشن فعال يا مديتيشن در آن بهره ببريد.

قرمز در سمت چپ:

     قرمز شفاف روشن نشان مي دهد که شما در حال ارتقاء قدرت جسماني و حرکت به سمت فعاليت هستيد. قدرت دروني شما زياد است و شما هيجان و اشتياق را به وضوح نشان مي دهيد. شما با عزم و اراده به دنبال خواسته هاتان مي رويد و بيش از هر کس ديگر سخت کوش هستيد. قرمز تيره و کدر نشان دهنده ي اضطرابي است که ممکن  است در پيش رو داشته باشيد، که می تواند منجر به خشم و ناکامي شود. ممکن است احساس کنيد يک موتور در درون شما به طور بيش فعال دائماً شما را مي راند.

قرمز در سمت راست:

     قرمز روشن شفاف طبيعت برون گرا و مشتاق شما را مي نماياند. شما از لحاظ جسماني فعال و پرکار و از لحاظ جنسي جذاب و پرتوان هستيد. قرمز تيره و کدر نشان دهنده ی زياده خواهي و فشار عاطفي است. شما مضطرب هستيد و شايد در يک نا-خوشي يا اضطراب به سر مي بريد.

قرمز در ناحيه ی قلب:

     قرمز شفاف روشن در قلب نشان دهنده ي جريان راحت انرژي حياتي است. شما لذت و شادابي را مي تابانيد. شما شخصي انعطاف پذير هستيد و مرکز ايمني شما کاملاً متعادل است. قرمز تيره کدر نشان دهنده ي انرژي قلبي ضعيف و ايمني پايين است، ممکن است از يک بيماري جسماني، اضطراب ذهني، غم، نگراني يا يک "قلب شکسته" رنج مي بريد.

تفسیر رنگ‌های تشعشی نارنجی
نارنجي پيرامون سر:

     نارنجي روشن شفاف در اين ناحيه شخصيتي پرشور را نشان مي دهد، که آتش در ديگران روشن مي کند. شما به عواطف قوي و فهم روشن دروني رسيده ايد؛ همان چيزي که دقيقاً مي خواهيد. شما مشتاق رفتن به دوردست هستيد. نارنجي کدر تيره، ابهام عاطفي و خلاقيت سرکوب شده است. احتمالاً در اتمام پروژه ها مشکلاتي داشته ايد که منجر به خشم بيشتر شده است.

نارنجي در سمت چپ:

     نارنجي روشن شفاف نشان مي دهد که انرژي خلاق در راه است. همين طور که اين رنگ در حوزه ی انرژی شما جذب مي شود، شما نيز مي توانيد پروژه هايي را که مدتهاست در دست داريد به اتمام برسانيد. يا ممکن است احساس کنيد که موجي عظيم از انرژي اشتياق در شما به وجود آمده است که شما را قادر مي سازد تا فصل جديدي از مسيرهاي خلاقيت توأم با لذت و مسرت بيشتر را آغاز کنيد. نارنجي تيره و کدر نشان از فقدان انرژي حاصل از خستگي عاطفي است. بهتر است منابع انرژيتان را ذخيره کنيد و از قبول مسوؤليت بيشتر پرهيز نماييد.

نارنجي در سمت راست:

     نارنجي شفاف و روشن، انرژي عاطفي مثبت را همراه با بيان راحت خلاقيتتان نشان مي دهد. در زندگي از ساده ترين چيزها شعفي عظيم مي بريد و هيجان شما، شما را به ماجراها، موفقيت ها و قدرت تشخيص رهنمون مي سازد. نارنجي تيره و کدر نشان مي دهد که شما مضطرب هستيد و شايد خشم فروخورده يا احساس نااميدي داريد. ممکن است درتعامل با ديگران، خصوصاً هنگامي که چيزي از آنان مي خواهيد، مشکلاتي داشته باشيد.

نارنجي در ناحيه ی قلب:

     نارنجي روشن و شفاف در نواحي قلب نشان دهنده ی اين است که شما انرژي هايي به ديگران مي فرستيد که آنان همچون لذت زندگي در آفتاب، گرم و قوی آن را دريافت مي کنند. شما قادريد که در ديگران احساس راحتي ايجاد کنيد و اين در حصول تشخيص و افزايش تلاش شما، شما را ياري مي کند. نارنجي تيره و کدر نشانه ي غم بسيار، ترس يا بيماري عاطفي بنيادين است. ممکن است شما در بيان خلاقانه ي خود انسداد داشته باشيد و روابط شما دچار تنش باشد.

تفسیر رنگ‌های تشعشی نارنجي - زرد
نارنجي - زرد پيرامون سر:

     نارنجي - زرد روشن و شفاف در اين ناحيه فعاليت ذهني قدرتمند را نشان مي دهد. شما يک جز نگر عالي و متفکر شفاف هستيد. ذهن شما هميشه فعال، مشغول و پر از ايده ها و پروژه هاي جديد است. نارنجي - زرد تيره، ابهام ذهني و خلاقيت غيرفعال را نشان مي دهد. ممکن است شما در پيگيري و اتمام پروژه ها مشکل داشته ايد، يا اين که در آن واحد در مورد چندين پروژه مشغول به فکر کردن هستيد.

نارنجي - زرد در سمت چپ:

     نارنجي - زرد روشن و شفاف نشان مي دهد که انرژي ابتکار و خلاقيت در راه است. همين طور که اين انرژي به ميدان انرژی شما جذب مي شود، شما نيز ناگهان خود را قادر به تکميل پروژه ي مبتکرانه اي که مدتهاست روي آن کار مي کنيد، مي بينيد. يا ممکن است احساس کنيد که موجي عظيم از انرژي اشتياق وافر در شما آغاز شده است، که شما را براي فصل جديدي از خلاقيت با لذت بيشتر قادر مي سازد. نارنجي - زرد تيره و تار نشان دهنده ي فقدان انرژي ناشي از خستگی ذهني يا اضطراب است. بهتر است منابعتان را ذخيره کنيد، به ذهنتان استراحت دهيد و با نيروي شهودتان ارتباط برقرار کنيد. از قبول مسؤوليت جديد پرهيز کنيد.

نارنجي - زرد در سمت راست:

     نارنجي - زرد روشن و شفاف نشان دهنده ي انرژي ذهني مثبت و بيان آسان افکار و ايده هاي مبتکرانه است. شما از ساده ترين چيزها در زندگي لذت بسيار مي بريد و هيجان شما، شما را به ماجراها، موفقيت و تشخيص هاي جديد رهنمون مي سازد. نارنجي - زرد تيره و کدر نشان  مي دهد که شما مضطرب هستيد و شايد خشم فروخورده داريد يا احساس شکست مي کنيد. شما بايد تمرکز بيشتري روي تفکراتتان داشته باشيد و احساساتتان را کنار بگذاريد. ممکن است از لحاظ عاطفي تعامل با ديگران براي شما مشکل باشد.

نارنجي - زرد  در ناحيه ی قلب:

     نارنجي - زرد روشن شفاف در نواحي قلب،  نشان مي دهد که شما انرژي گرم، قوی و قابل اعتمادي به ديگران مي فرستيد. کساني که با شما هستند احساس آرامش در کنار شما مي کنند و شما قادريد اعتماد، سپاس و قدرداني را باعث شويد. نارنجي - زرد کدر يا تيره مي تواند نشانه ي ناخوشنودي، ترس يا مشکلاتی با منشاء عاطفي / ذهني باشد. ممکن است در بيان خلاقانه انسداد داشته باشيد و روابطِ تان دچار تنش باشد.

تفسیر رنگ‌های تشعشی زرد
زرد پيرامون سر:

     زرد روشن شفاف در اين ناحيه نشانه ي يک شخص متفکر است. شما ايده هاي روشن زيادی داريد و مي توانيد بوسيله طبع گرم و خوش برخوردتان، به راحتي آنان را با ديگران در ميان بگذاريد. زرد تيره و کدر مي تواند علامت انسداد يا انعطاف ناپذيري در تفکر باشد. ممکن است در هنگامي که فکرتان مشغول يا مضطرب است، تصميم گيري سخت باشد. ممکن است سردرد نيز داشته باشيد.

زرد در سمت چپ:

     زرد روشن شفاف که از سمت چپ تابيده مي شود، نشان مي دهد که شما به خوبی به سمت مرکز قدرتتان پيش مي رويد. شما مي توانيد براي عملکردي مؤثر، شخصيت قدرتمندتان را با تمرکز ترکيب نماييد. از يک مهماني بسيار لذت مي بريد و به راحتي مي توانيد مرکز توجه باشيد. زرد تيره و کدر در اين ناحيه، می تواند نشان دهنده ی شخصيت بازدارنده با گرايش هاي کمال گرا و علايق افراطي به قوانين و مقررات باشد. ذهن شما بسيار مشغول است و حتي ممکن است برايتان سخت باشد که در هنگام شب ذهنتان را آرام کنيد. احتمالاً خواب شما نيز دچار اختلال است.

زرد در سمت راست:

     زرد روشن و شفاف نشان مي دهد که شما داراي يک شخصيت قدرتمند با تابندگي و درخشش بسيار هستيد. شما خودتان مثبت فکر مي کنيد و بر ديگران نيز چنين تأثيري داريد. از بودن با ديگران بسيار شاد مي شويد و اين شادي شما به آنان نيز انتقال می يابد. زرد تيره و کدر نشان دهنده ي اضطراب عاطفي و ذهني شماست. ممکن است به يک خستگي فيزيکي مبتلا شويد. شما از ابتلا به درد آشکار در بدنتان نگران هستيد.

زرد در ناحيه ی قلب:

     زرد روشن و شفاف نشان مي دهد که شما از قلبتان حس هوشمندي و قدرت را مي تابانيد. اين کار براي به نتيجه رساندن يک هدف واحد بسيار مؤثر است، اما عملاً براي مدتی طولاني، توصيه نمي شود. اين خطر وجود دارد که اين انرژي، "خود" قلب شما را مسدود کند و جريان عاطفي شما را قطع نمايد. زرد تيره و کدر نشان مي دهد که شما براي يک مدت طولاني فرکانس زرد در قلبتان داشته ايد. سيستم ايمنی شما ضعيف است و احتياج به تقويت دارد. ممکن است به طور تعمدي از روي خشم، درد، يا سوء تفاهم اين ناحيه (قلب) را بسته باشيد. مديتيشن کنيد و انرژي صورتي و سبز به قلبتان بفرستيد يا اين که وقتتان را با افراد متعادل سپري کنيد، اين دو کار به قلب شما کمک مي کند.

تفسیر رنگ‌های تشعشی سبز
سبز پيرامون سر:

     سبز باشکوه، شفاف و روشن نشان مي دهد که شما شخصي خوش برخورد و اجتماعي هستيد. دوست يابي شما خوب است، هدف - محور هستيد و در مواجه با ديگران بسيار درستکاريد. ممکن است در حين يک بحران شديد رشد، مراحل تغييرات شخصي و تعادل بدن، ذهن و روح باشيد. سبز تيره و کدر نشانه ي برون تابي انرژي عاطفي مضطرب، زود رنجي و طبيعتي عصباني است.

سبز در سمت چپ:

     سبز روشن، شفاف و باشکوه نشان مي دهد که شما باطناً فردي آرام و متعادل هستيد. شما در هماهنگي با دنيا هستيد و براي تغييرات آماده ايد. انرژيهاي تغيير، رشد و کمال درون هاله­ي شما در جريان هستند. سبز تيره و کدر نشان مي دهد که شما کاملاً حساس و صدمه پذيريد. ممکن است گوشه گير و مضطرب باشيد. انرژيهاي عاطفي شديد در هاله ي شما جاري هستند. يک تمرين اساسي براي آرامش انجام دهيد و دوستي مشفق پيدا کنيد تا احساستان را با او در ميان بگذاريد.

سبز در سمت راست:

     سبز باشکوه، روشن و شفاف، طبيعتي دوستانه و قلبي گشاده و حالت عاشقانه را نشان مي دهد. شما با غالب افراد شيوه اي مطلوب داريد و انرژي پاک و متيني را مي تابانيد و همچون يک کهرباي قدرتمند، تجارب مثبت را جذب مي کنيد. شما واقعاً عاشق معلمي و برقراري ارتباط با ايده هايتان هستيد. از روي دلسوزي و شفقت و بدون قضاوت صحبت مي کنيد. سبز تيره ي کدر قلبي بسته را نشان مي دهد، که بيش از ديگران، به خود علاقه مند است. ممکن است با ايجاد محدوديت ها مشکلاتي داشته باشيد و معمولاً گاهي احساس کنيد که اين محدوديت ها بر شما تحميل مي شود. ممکن است سيستم ايمني شما به خاطر اضطراب دروني مورد حمله قرار گيرد، بنابراين نياز داريد که در تمامي سطوح مورد درمان قرار گيريد.

سبز در ناحيه ي قلب:

     سبز روشن و شفاف نشان می دهد که شما قلبی متعادل داريد که صلح و هماهنگی می تاباند. شما گرما و ادراک از خود ساتع می کنيد و ديگران از بودن با شما احساس راحتی می کنند. سبز زمردين پرمايه نشان می دهد که مرکز عملکرد شما قلبتان است و بدين وسيله ديگران می توانند مهربانی و اتصال قوی شما را به سماوات احساس کنند. سبز تيره و کدر نشان دهنده ی انسداد در ناحيه قلب و نياز به درمان فردی است. شايد عواطف تنش زا در قلب شما انباشته شده است و روابط شما چندان طبيعی نيست.

تفسیر رنگ‌های تشعشی سبز پررنگ
سبز پررنگ پيرامون سر:

     سبز پررنگ روشن و خوشرنگ نشان مي دهد که شما شخص خوش برخورد و اجتماعي هستيد. شما عاشق برقراري ارتباط و درميان گذاشتن افکار و احساساتتان و همچنين دوست يابي هستيد. شما در مواجه با ديگران هدف - محور و بسيار تند ذهن هستيد. شايد وقت مناسبي براي سر و سامان دادن به زندگي تان به شکل سازمان يافته تر و مطمئن تر باشد. سبز پررنگ کدر و تيره نشان دهنده ي انرژي شديد عاطفي و ذهني، تحريک پذيري و خشم است. شما در يک رشد شخصيتي و تحول هستيد. مي توانيد بدن، ذهن، قلب و روحتان را متعادل سازيد. صبور باشيد. مهم تر از هر چيز اعتماد به احساسات و فطرتتان است.

سبز پررنگ در سمت چپ:

     سبز پررنگ شفاف نشانه ي اين است که شما باطناً شخص آرام و متعادلی هستيد. شما با دنيايتان هماهنگ و سرشار از زندگي و درخشندگي هستيد. هم اکنون، زندگي آسان و پر از نعمت است. انرژيهاي رشد و تحول و ادراک به سمت هاله ي شما جاري هستند. سبز پررنگ تيره و کدر نشانه ي حساسيت و صدمه پذيري شما است. ممکن است از نظر عاطفي، متزلزل، منزوي و مضطرب باشيد. انرژيهاي عاطفي شديد به سمت هاله ی شما جاري هستند. تمرين هاي مديتيشن را به طور موثر انجام دهيد و دوستي مشفق پيدا کنيد و احساساتتان را با او در ميان بگذاريد.

سبز پررنگ در سمت راست:

     سبز پررنگ روشن و شفاف، قلب گشاده و طبيعت گويا و خوش سخن شما را نشان مي دهد. شما با غالب افراد به طور مطلوب مي مانيد و انرژي عشق از خود ساطع مي کنيد و تجارب مثبت را همچون يک کهرباي قوي به خود جذب مي کنيد. شما دوست دار تدريس و بيان ايده هايتان هستيد و از روي شفقت و بي طرفي صحبت مي کنيد. سبز پررنگ تيره و کدر قلبي بسته را نشان مي دهد که بيش از ديگران خود را دوست دارد. شما احتمالاً با محدوديت ها مشکل داريد و فکر مي کنيد اين محدوديت ها به شما تحميل مي شود. ممکن است سيستم ايمني شما به خاطر اضطراب دروني مورد حمله قرار گيرد و نياز به درمان در تمام سطوح داشته باشيد.

سبز پررنگ در ناحيه ي قلب:

     سبز پررنگ شفاف و روشن، تعادل قلب و درخشش آرامش و تعادل شما را نشان مي دهد. شما گرما و ادراک از خود مي تابانيد و ديگران از بودن با شما احساس راحتي مي کنند. سبز زمردين خوش رنگ نشان مي دهد که شما از مرکز قلبتان عمل مي کنيد و بدين ترتيب همگان مي توانند عشق و احساس دروني شما و ارتباط دروني تان را با سماوات بفهمند. سبز پررنگ کدر قلبي مسدود و نيازمند به درمان را نشان مي دهد. احساسات شديد در قلب شما انباشته شده است و روابطتان را دچار تنش کرده است.

تفسیر رنگ‌های تشعشی آبی
آبي پيرامون سر:

     آبي روشن شفاف نشان مي دهد که شما در برقراري ارتباط بسيار قدرتمند هستيد و در تدريس و برقراري آرامش بسيار تواناييد. زندگي روحي درون شما مهم است، و شما حس هنري و زيبايی شناسي داريد. آبي پررنگ شفاف نشان دهنده ي اشتياق شما برای ارائه ي خدمات به ديگران است. مي توانيد وارد مشاغل بشر دوستانه يا درمانگري حرفه اي شويد. عشق و شفقت شما به سوی تمام کساني که به آن نياز دارند، جاري است. آبي کدر و تيره نشان دهنده ی شخصيت منزوي است. شما شخصي درون گرا هستيد که احساس مي کنيد ديگران شما را درک  نمي کنند و مايل به مواجه با دنيا نيستيد. شايد احتياج داريد که به رويا و تخيلات بگريزيد.

آبي در سمت چپ:

     آبي درخشان روشن درون هاله شما نشان از آن است که تعادل و آرامش به زندگي شما مي آيد. مي توانيد به خوبي ارتباط برقرار کنيد و کساني که ادراکات شما را در زندگي مي فهمند و از حضور شفاگر شما سود مي برند، به خود جذب کنيد. حس وفاداري شما قوي و افکارتان روشن است. آبي تيره و کدر نشان از افکار پابند و نياز به بهبود و درمان دارد. ممکن است احساس کنيد که ديگران شما را درک نمي کنند و گرفتار شده ايد.

آبي در سمت راست:

     آبي درخشان روشن نشان دهنده ي اطمينان دروني، اعتماد به نفس، ارتباط دروني با کيهان و شفافيت در شخصيت ظاهری است. کانون مرکزی آرامش در جمع شماييد و آرامش، يقين و اميد را شما ساطع مي کنيد. آبي شفاف پررنگ تر، توانايي تدريس شما را نشان مي دهد و نشان مي دهد که شما به آساني با ايده ها و نظراتتان در ارتباط هستيد. آبي تيره و کدر نشان دهنده ي تزلزل و غم است. ممکن است انرژي شما کم باشد و تنها و بسيار درون گرا باشيد. ممکن است مضطرب باشيد و فکر کنيد که هيچ چيز به خوبي پيش نمي رود.

آبي در ناحيه ی قلب:

     آبي روشن، پررنگ و شفاف در اين ناحيه نشان مي دهد که شما با اعتماد به نفس و اطمينان صحبت مي کنيد. کلمات شما آرام بخش و شفاگر است. شما محتاط، آگاه و دوست داشتني هستيد. آبي تيره و کدر در قلب نشان مي دهد که شما از درون غمگين و دردمند هستيد.

تفسیر رنگ‌های تشعشی نیلی
نيلي پيرامون سر:

     نيلي روشن نشان دهنده ي اين است که شما روشن و دقيق فکر مي کنيد و با فطرتتان ارتباطي قوي داريد. شما بعد از آن که احساس کرديد که در امان هستيد و شما را درک مي کنند، خودتان را با مراقبت، ابراز مي داريد. شما يک معلم عالي هستيد و همچنين کسي که مي تواند آرامش را برقرار کند. زندگي روحي دروني شما مهم است و شما داراي حس هنري و زيبايي شناسي هستيد. نيلي پررنگ شفاف ميل شما را به خدمت رساني نشان مي دهد. ممکن است وارد مشاغل بشر دوستانه يا  درمانگري حرفه اي شويد. نيلي تيره و کدر يک انزواي شخصيتي و انرژی يايي را نشان مي دهد. شما ممکن است درون گرا باشيد و حس کنيد که ديگران شما را درک نمي کنند، پس تمايلي به مواجه با دنيا نداشته باشيد. ممکن است احتياج داشته باشيد که به روياها و تخيلاتتان بگريزيد.

نيلي در سمت چپ:

     نيلي روشن شفاف به سمت هاله ي شما جاري است و نشان دهنده ي اين است که تعادل و آرامش به سوی شما در جريان است. شما داراي احساسات عميق دروني هستيد که احتياج داريد آن را در روابطتان ابراز کنيد. سعي کنيد با ديگران خود را احاطه نماييد؛ کساني که شما و   دريافت هاي شما را از زندگي بفهمند و از حضور شفا بخش شما سود ببرند. صداقت شما زياد، افکار شما روشن و شهود شما قوی است. نيلي تيره و کدر نشان دهنده ي تفکر پابند شما و نياز شما به يک انزوا براي تجديد قوايتان است، شما با احتياط و درون گرايي مي توانيد احساسات دروني عميقتان را محافظت نماييد. ممکن است احساس کنيد ديگران شما را درک نمي کنند و شما گرفتار شده ايد.

نيلي در سمت راست:

     نيلي روشن، صلح و آرامش دروني و ارتباطي قوي با سماوات توأم با شخصيتي ظاهری عاشقانه را نشان مي دهد. شهود شما قوي است. شما در هر جا که هستيد، نقطه ي مرکزی کانون هستيد و آرامش، اعتقاد و ايمان را مي تابانيد. نيلي روشن پررنگ تر نشان مي دهد که شما احتياج داريد به ديگران کمک کنيد و قادريد با عشق و احساساتتان ارتباط برقرار کنيد. نيلي تيره و کدر تزلزل و غم را نشان مي دهد. ممکن است خيلي درون گرا باشيد. ممکن است انرژي جسماني شما پايين و قلب و عواطف شما دچار سردرگمي شده باشد. اضطراب و تزلزل مي تواند با ابراز احساسات بهبود يابد.

نيلي در ناحيه ي قلب:

     نيلي روشن، نشان مي دهد که شما احساسات دروني تان را با عشق و اشتياق، از قلبتان بيان مي کنيد. کلمات و عواطف شما متمرکز هستند و حضور شما آرام بخش و درمان گر است. شما محتاط، آگاه و با محبت هستيد. نيلي تيره و کدر در قلب نشان مي دهد که شما غم و رنج را فرو خورده ايد. ممکن است احتياج داشته باشيد که کمي گشاده تر باشيد و احساسات راستين تان را به ديگران ابراز داريد. شما خيلي چيزها داريد که مي توانيد تقديم کنيد. از خودتان شروع کنيد؛ نثار عشق و سربلندي را.

تفسیر رنگ‌های تشعشی بنفش
بنفش پيرامون سر:

     بنفش درخشان روشن بدين معناست که ظرفيت شما براي دريافت شهودي بسيار بالاست. شما بسيار خلاق هستيد و حساسيت شما، تجسم دقيق و هنري­تان را افزايش مي دهد. توانايي مجراگري شما برای انرژي هاي آسماني مي تواند شما را به يک درمانگر تبديل کند. بنفش تيره و کدر نشان مي دهد که شما هميشه واقع بين نيستيد، يا آن که بيان شفافي نداريد. ممکن است ناسازگار و غيرقابل فهم باشيد. قواي جسماني شما محدود است و شما چندان زميني نيستيد.

بنفش در سمت چپ:

     بنفش روشن و شفاف جاري در هاله ي شما، براي شما قدرت های درمانگري روحي را به ارمغان مي آورد. شما بسيار بصري هستيد و همه چيز را شهودي مي فهميد. بنفش تيره جاري در هاله ي شما مي تواند عصبيت، تنش يا حتي بيماري باشد. اين مسأله مي تواند زماني براي انزوا به منظور شروع جستجو در رموز عميق زندگي را به همراه داشته باشد.

بنفش در سمت راست:

     بنفش روشن درخشان نشان مي دهد که شما بينش روحي عظيمي داريد و پارسايي شما، اثر درمانگري روي ديگران دارد. بسياري، اين درخشش نيرو را از شما حس مي کنند. شما توانايي شهودي قوي داريد و غالباً مي توانيد بدون تلاش اين تأثيرات و بصيرت ها را ادراک کنيد. شما ايده آليست و اهل بصيرت هستيد و توانايي هاي روحي داريد. بنفش کدر و تيره مي تواند به معني خستگي جسماني و حتي مشکلات شما از ماندن روي زمين باشد. ممکن است شما از مواجه با الزامات زندگي روزانه دچار مشکل شده باشيد و نياز به استراحت و همچنين زميني کردن خودتان داشته باشيد.

بنفش در ناحيه ي قلب:

     بنفش روشن شفاف نشان مي دهد که شما داراي روحي هستيد که بسيار به ايده آل هاي بلند متعهد است. شما ظرفيتي شگرف براي عشق غير شخصي داريد. افراد از پرتوهاي ارتعاشی درمانگر که از قلب گشاده شما تابيده مي شود، لذت مي برند. بنفش تيره و کدر علامت ضعف چاکراي قلب شماست. شهود شما احتمالاً چندان دقيق نيست و شما در تعامل با ديگران دچار تنش هستيد. در مرکز قلب شما تنش وجود دارد و شما به درمان نياز داريد.

تفسیر رنگ‌های تشعشی ارغوانی
ارغواني پيرامون سر:

     ارغواني روشن و شفاف بدين مفهوم است که ظرفيت شما براي دريافت شهودي بسيار بالا است. شما بسيار مبتکر هستيد و حساسيت شما، قدرت تخيل دقيق و هنري شما را ارتقاء مي بخشد. توانايي شما براي اتصال به انرژي سماواتي، مي تواند از شما يک درمانگر، هنرمند بصري، يا يک معلم روحي شهودي بسازد. ارغواني تيره و کدر حاکي از ان است که شما هميشه اهل عمل نبوده يا اينکه در بيان، چندان انسان شفافي نيستيد. شما ممکن است ناسازگار و غيرقابل درک باشيد. قدرت جسماني شما ممکن است محدود باشد. شما چندان زميني نيستيد.

ارغواني در سمت چپ:

     ارغواني روشن و شفاف جاري درون هاله شما، براي شما قدرت هاي درمانگري روحي به ارمغان مي آورد. شما داراي بصيرت تجسمي هستيد، که فهمي عميق از روحانيت توأم با شهود قدرتمند را پردازش مي نمايد. ارغواني تيره و کدر جاري درون هاله شما مي تواند عصبيت، تنش يا نا- خوشي را نشان دهد. شايد زمان آن رسيده است که به کناري برويد تا کشف رموز عميق زندگي را آغاز نماييد. شايد اتصال دوباره با کالبد فيزيکي و عواطفتان در مسير درمان و قدرت بخشي تان بسيار اساسي باشد.

ارغواني در سمت راست:

     ارغواني روشن و شفاف نشان مي دهد که شما روحانيتي عظيم و بصيرتي شهودي داريد و انرژي شما تأثير شفابخشي روي ديگران دارد. بسياري از افراد اين پرتو افشاني را از شما مي فهمند. شما غالب اوقات بدون هيچ تلاشی، مي توانيد دريافت هاي بصري داشته باشيد. شما ايده آليست و آينده شناس هستيد و توانايي هاي روحي داريد. ارغواني تيره و کدر مي تواند به معناي خستگي جسماني شما و بودن شما روي زمين باشد. شما با مواجه با روزمرگي ها مشکل داريد و معمولاً احتياج به استراحت پيدا مي کنيد. خودتان را زميني کنيد و تجديد قوا کنيد تا به نيروهاي روحي قدرتمند تان اجازه دهيد تا به طور متعادل در جريان باشند.

ارغواني در ناحيه ي قلب:

     ارغواني روشن نشان مي دهد که شما روحي داريد که به آرمانهاي بلند بسيار متعهد است. شما داراي ظرفيتي قوي براي عشق غير شخصي و بلاشرط هستيد. افراد از ارتعاشات درمانگريی که از قلب گشاده ي شما تابيده مي شود لذت مي برند. ارغواني تيره و کدر نشان مي هد قلب شما ضعيف شده و اتصال دوباره با احساسات دروني راستين برايتان بسيار اساسي است. ممکن است شهود شما چندان دقيق نباشد و شما در تعامل با ديگران دچار تنش شده باشيد. مرکز قلب شما احتمالاً بسيار باز است و شما به اطرافيان خيلي انرژي بخشيده ايد.

تفسیر رنگ‌های تشعشی سفید
سفيد پيرامون سر:

     سفيد نشان مي دهد که ذهن و روح شما به وسعت آگاهي تان گسترده شده است. اين مي تواند نشان دهنده ی مديتيشن، هنر روحاني، مجراگري يا کار شفابخشي باشد. شما از اين انرژيهاي برتر آگاهي داريد و علاقمند به ملکوت و رموز عميق زندگي هستيد.

سفيد در سمت چپ:

     سفيد جاري در هاله ي شما، فرکانس زياد انرژي را نشان مي دهد که شما را در برگرفته است. اين نشان مي دهد که شما انرژي ملکوتي را در حين مديتيشن يا مجرا بودن تان به درون زندگي تان فراخوانده ايد. نقاط سفيد زياد ممکن است نشان از انسدادهاي انرژي و نياز به مواجه با برون دادهاي عاطفي پنهان باشد.

سفيد در سمت راست:

     سفيد حاکي از وفور انرژي است که در دسترس است، سطح اين انرژي بسيار بالا است و مي تواند به هر جا که نياز است هدايت شود. شما اتصالي عميق به انرژي های ملکوتی و التزام به تمرين هاي روحاني داريد. اين هاله ي مديتيشن و روشنگري است. نقاط سفيد مي تواند نشانه ي انسداد انرژي و درد باشد، ممکن است شما به يک شفاگر يا متخصص پزشکي احتياج داشته باشيد، تا مشکلتان را حل نمايند.

سفيد در ناحيه ی قلب:

     سفيد در ناحيه ي قلب نشان مي دهد شما مقدار قابل توجهي تجمع انرژي داريد. همچنين مي تواند به اين معنا باشد که شما قلبتان را آن قدر به سوي ديگران باز کرده ايد که نياز به اين داريد که خودتان را از در خواست هاي ديگران مصون بداريد. اگر سفيد با هاله در هماهنگي باشد بدين معناست که در قلب شما دانش روحاني عظيمي وجود دارد.

بالا
error: Content is protected !!