بارگذاری

قرمز در هاله:

     قرمز پررنگ در هاله نشان دهنده ی انرژی حیاتی اولیه زندگی است. زندگی در واقعیت فیزیکی، با دو پا روی زمین برای شما بسیار لازم است. شما زندگی را با حواس و بیان انرژی فیزیکی تان کشف می کنید.

     قرمز پررنگ روشن نشان دهنده ی انرژی فیزیکی دینامیک و نشاط است. اگر شما روی اهدافتان متمرکز شوید، می توانید هر آنچه را می خواهید، بدست آورید. قرمز پررنگ تیره و کدر می تواند حاکی از موارد بقا، چالش های عاطفی و اضطراب جسمانی باشد. قرمز تیره، رنگ چاکرای یک یا ریشه، پاها، ساختار اسکلتی، گردش خون و قلب است. سؤالات زیر را از خودتان بپرسید:

  • آیا اهداف مثبت و با مفهومی درزندگی دارید؟
  • آیا شدیداً ورزش و کار می کنید تا انرژی جسمانی تان را با یک نظم خاص رها سازید؟
  • آیا بیان احساساتتان برای شما چالش برانگیز است؟
  • آیا غذاهای سالم می خورید و از بدنتان خوب مراقبت می کنید؟
  • آیا با دوستان نزدیک و همسرتان ارتباط خوبی دارید و افکار و احساساتتان را با آنان در میان می گذارید؟
قرمز هاله نورانی چاکرا

ویژگی‌های عملکرد شخصيت‌های قرمز

حیطه
توضیح
جسمانینشاط جسماني، پرانرژي، عملکرد قوي، رهبر، واقع بين، پايدار، جنسي، نيروي نشاط، بيش فعال
عاطفی

هيجان، اشتياق، جنسي، آرزو نيروي رانش، مورد اعتماد، محرک انفجاري، تند مزاج، خشم

ذهنی

قدرت اراده، رقابتی، میل به پیروزی، هیجان، رک

روحی

خدا، واقعيتي ملموس است که در تمام عملکردهاي مثبت منعکس است

انگیزشی

موفقيت، برندگي، زندگي سرشار و پرشور

مأموریتی

تجربه و لذت زندگي در اين جا و همين حالا

رشد

انفجاري، توسعه توام با قدرت و مقاومت

ورزشی

بدن سازي، فوتبال، دويدن، تمام ورزش هاي رقابتي و حرفه اي، آيروبيک، دویدن يورتمه، رقص

تجدید قوا

همگرايي عشق و قدرت، ابراز هماهنگ جسماني و عاطفي، اجتماعي، رفتار بي طرف

ارتباطی

غضب، صداي بلند، قدرتمند، رُک، سريع ارتباط برقرار مي کند

تعاملی

هوسي، هيجان انگيز، انفجاري، قدرتمند، پرشور، صادقانه

خویشاوندی

لذت، محرک، عموماً زوج کم دوام

اجتماعی، دوستان

مرکز توجه، بسيار فعال، رک

جنسی، روابط خصوصی

ميل جنسي، محرک، پرهيجان، عاشقان مشتاق

مالی

اطمينان، علامت پيروزي، تأثير و قدرت جسماني، ولخرج

موفقیت

هر چيز را براي برد و موفقيت انجام مي دهند، موفقیت يعني قدرت

حرفه ای

فعال، مشاغل محرک با امکان موفقيت و برد، نياز به تغيِير و تنوع

شغلی

رهبر، فروشنده، کاسب، توليد کننده، بنيان گذار

ذهن/ بدن

شخصيت هاي قرمز از طريق جنسيت و بدن هاي جسماني شان، لذتي عظيم مي برند. آنها اينجا و اکنون با قدرت، اشتياق و اطمينان زندگي مي کنند. واقعيت، براي آنان ملموس است، چرا که آن را مي بينند، مي شنوند، احساس مي کنند و مي بويند. اين شخصيت ها، قدرت اراده ي شايان ذکري دارند و از تمام جنبه هاي فيزيکي زندگي لذت مي برند. قرمزها، قدرتمند و با انرژي هستند و معمولاً در حيطه ي مشاغل آزاد يا موقعيت هاي سرگروهي يافت مي شوند.

       قرمزها زندگي را در خلال واقعيت فيزيکي و تحرک، ادراک مي کنند. انگيزه نخستين آنان اين است که احساس زندگي و قدرت کنند. آنها براي آنکه بفهمند که چقدر قدرتمند و اهل رقابت هستند، دائماً در جستجوي هيجان، قضاوت محيط و موفقيت هستند. قرمزها ذاتاً موفق و برنده هستند. آنها به زندگي مشتاقند. آنها عنصر آتش یعنی عشق جسماني، اشتياق، حرارت و ميل را بيان مي کنند و هر چه بيشتر تجربه ي هيجان داشته باشند بيشتر احساس سرزندگي مي کنند.

       قرمزها اهل عمل، تحرک – محور و دوستدار به دست آوردن نتيجه هستند. آنان ميل سیری ناپذیری به برد دارند و در زندگي شان چيزهاي ارزشمند و مهمي را خلق مي کنند. قدرت اراده ي شديد آنها و انرژي جسماني نامحدودشان، به آنان اجازه مي دهد که هرآنچه که مي خواهند با تحرک، مقاومت، پايداري و موفقيت هرچه تمام انجام دهند.

       بايد قدرت چيرگي قرمز را تجربه کنيد. انرژي هيجاني جسماني و عاطفي آنان برايشان “خيلي زياد” است. قرمزها دوست دارند در يک جو هيجاني و محرک زندگي کنند، فرق نمي کند در خانه باشد يا در محيط اداره؛ جوي که ديگر افراد ممکن است آن را مضطرب يا تنش زا بدانند. آنها گرايش دارند که خود را به بالاترين حد (ماکزيموم) برسانند. آنها اصرار دارند (بيش از هر کسي به خودشان) ثابت کنند که قادرند هر کاري را که خواهان آنند، انجام دهند.

       قرمزها واقعاً افراد اجتماعي هستند. آنها از اين که وقتشان را با دوستان بگذرانند لذت مي برند، خوش گذراني از نظر آنها شامل رقص و پايکوبي در تمام طول شب، جشن به مناسبت هاي مختلف با دوستان يا شبي پرشور و عشق با دوستدارشان باشد.

       اگرچه قرمزها در روابط اجتماعي شان بسيار راحت هستند، اما در مورد احساسات دروني عميق، اين گونه نيستند. شايد ایشان نياموخته اند که افکار و احساسات خصوصي شان را به زبان آوردند، يا با ديگران قسمت کنند. براي ابراز احساسات درونشان، قدم اساسي اين است که حساس و شفاف باشند. قرمزها، عواطف و احساساتشان را از طريق بدن فيزيکي شان تجربه مي کنند، و در اين راه بسيار موجودات جنسي هستند.

       قرمزها در وضعيت تعامل، بسيار پرانرژي، خوش بين، صادق و وفادارند. آنها، قدرت و پايداري را توام با اشتياقي وافر به زندگي، در حد اعلا مي تابانند. براي قرمزها، هدف از زندگي، تجربه ي تمام و کمال جهان فيزيکي با لذت، اشتياق و انرژي است. قرمزها واقعاً مي توانند به بشريت قدرت، نيرو و نشاط انسانيت را نشان دهند.

       قرمزها به استقلال و آزادي جسماني فوق العاده زيادي نياز دارند. آنها دوست دارند، تمام مراحل واقعيت فيزيکي را کشف نمايند. آنها همچنين از قدرت، مکاشفه و ماجراجويي لذت مي برند. قرمزها منحصر به فرد هستند. آنها قادرند خودشان را از راههاي غيرمرسوم ابراز کنند، به طوري که گاهي اصلاً با هنجارهاي اجتماعي مطابقت ندارند. به هر حال، قرمزها به نوعی انحصار شخصيتي عادت دارند و در واقع از اين طريق شکوفا مي شوند. عجيب است، عليرغم ميل و گرايشي که به تنهايي دارند، دوستان زيادي دورشان جمع مي شوند.

       قرمزها، کنجکاو، سمج و مداخله آميز هستند و مشتاقانه به تمام جنبه هاي زندگي علاقه نشان می دهند. اگر شما به هيجان و تحرک در زندگي مشتاق هستيد، به نيروهاي شخصيت قرمز بپيونديد. آنها نمي توانند منتظر ارتقاء يک پروژه بمانند و صبورانه پيش روند. آنها همه چیز را فوری می خواهند و از پافشاری روی اهداف و عقایدشان هیچ ابایی ندارند.

       آنان به خوبي بر آنچه مي خواهند متمرکز مي شوند. انرژيهاي قدرتمند جسماني – عاطفي آنها با قدرت اراده شان ترکيب مي شود و به آنان ابزار مناسب براي موفقيت در دنياي رقابتي و مادي گرايشان را مي بخشد.

       اگر امور در مسير مطلوب پيش نروند، قرمزها خيلي زود خسته و کلافه مي شوند. قرمزها از قرار گرفتن در موقعيت های مشخص پر از تحرک جسماني، بيشتر از ايده هاي ذهني و مکاشفه اي احساس راحتی می کنند. آنها با يادگيري از طريق عملکرد واقعي، بيشتر آشنايي دارند. قرمزها به راحتي ياد مي گيرند که چگونه حرکات تخصصي بدني را انجام دهند، چگونه قطعات ماشين را از هم باز کنند يا امور بيمه را انجام دهند، که البته اين کارها را خودشان فيزيکي انجام مي دهند. يادگيري در کلاس براي آنها چندان قابل فهم نيست. آموزش ساختاري و موقعيت هاي يادگيري کلاسيک، مفاهيم ذهني را مي طلبد که بدون تمرکز شديد، ياد گرفته نمي شوند. ضمناً واقعي يا فيزيکي نيستند.

       قرمزها به خاطر انرژيهاي وافر فيزيکي و عاطفي که دارند، دائماً در تحرک جسماني هستند و استراحت و بي تحرکي برايشان بسيار مشکل است. تنها راه رسيدن به تعادل و هماهنگي اين است که تحرک فيزيکي داشته باشند و راههايي براي تعادل نيروهاي درون پيدا کنند. اگر قرمزها راه خروجي مثبتي براي اين انرژيهاي فيزيکي – عاطفي شان پيدا کنند، بسيار قدرتمند مي شوند و قادر خواهند بود که روياهايشان را به ظهور برسانند. ورزش هايي که قدرت و استقامت بدني را مي طلبد، براي آزاد سازي قدرتهاي دروني شان شگفت انگيز است.

       اگر شخصيت هاي قرمز از هماهنگي خارج شوند، احساس مي کنند ذخيره هاي عاطفي و فيزيکي شان تمام شده است و ممکن است انزجار و اضطراب جسماني / عاطفي ناگهاني بر ايشان چیره گردد. وقتي کم قدرت مي شوند، انرژيهاي قدرتمند عاطفي و جسماني شان را به شکل ستيزه جويي جسماني، برخورد شديد جنسي يا صدمات و خستگي عاطفي بروز مي دهند.

       هنگامي که ضعيف مي شوند، بودن درکنارشان مشکل است، زيرا پرتوقع، خشمگين، تندخو هستند و دائماً مي خواهند مرکز توجه باشند.

       قرمزهايِ نامتعادل، غضبناک، تحميل گر و کنترل کننده مي شوند. به هر حال ممکن است از اين وضعيت آگاه نباشند، زيرا عملکرد فوري و سريع آنان و همچنين نياز آنان به پيروزي، ادراکي تخيلي برايشان پيش مي آورد. آنها متوجه نيستند که شايد ديگران دوست نداشته باشند در اين وضعيت سرعت و تنش سر کنند. قرمزها در حالت ضعف به اطرافيان و حد و مرزها و احساسات آنان با بي فکري و به راحتي توهين مي کنند.

       قرمزها به مسائل روحاني و عرفاني گوش مي دهند، اما از آنجا که خيلي زميني و واقع گرا هستند، پذيراي اين گونه افکار نيستند. به بيان ديگر، قرمزها گاهي هيجان و قدرت روحانيت را مي بينند و تصميم مي گيرند که هرآنچه را واقعيت دارد، دريابند.

       قرمزها رهبران قدرتمندي مي شوند، چرا که انرژي پرشور، قدرت اراده و ميل به مبارزه، آنان را صدرنشين ساخته است. روحانيت قرمز، روشن و واضح است. خدا وجودي قدرتمند است که همه چيز را کنترل مي کند و مي داند که چگونه زندگي بشر را هدايت نمايد. اما قرمزها بسيار خيره سر و غير سنتي هستند و خود را پايبند يک مذهب رسمي نمي سازند.

زندگی اجتماعی

       قرمزها شخصيت هایي اجتماعي هستند. آنها دوست دارند در کنار مردم باشند. فعاليت مورد علاقه ي آنان اجتماعي بودن، بودن با دوستان، رفقا و شريکان است. آنها هرجا که مي روند به راحتي دوستاني پيدا مي کنند و با آنان ارتباط برقرار مي سازند. آنها تمايل دارند که در پيرامونشان هاله اي از جذابيت و هيجان بتابانند. درمهماني، قرمزها معمولاً مرکز توجه هستند. آنها از اين که مردان و زنان زيبا دورشان را بگيرند لذت مي برند.

       شخصيت مرتعش، پرانرژي و محرکِ آنها، با قدرت و نشاط ترکيب شده، باعث نشاط اطرافيان آنان مي شود. آنها از تعامل با ديگران لذت مي برند و هميشه از اين که نظرات و ايده شان را با ديگران در ميان بگذارند، راضي مي شوند.

       قرمزها مي توانند سنت شکن و منحصر به فرد باشند. آنان ممکن است به خاطر شخصيت قوي و حس قدرتمند اصالت، در مواجه با هنجارهاي اجتماعي، مشکلاتي داشته باشند. رفتار و ظاهر غيرمعمول و متمايز آنان ممکن است براي افراد محتاط، تکان دهنده باشد.

       قرمزها گاهي حساس و صدمه پذير هستند، اگرچه که اين حساسيت را نشان ندهند. آنها همچنين بسيار عاطفي هستند. آنها نياز دارند، احساسات و عواطفشان را ابراز دارند، تا آرام و هماهنگ بمانند. همچون سبزها، شخصيت هاي قرمز، معمولاً عواطف و احساساتشان را به طور طبيعي بيان مي کنند. آنها نياز به تسکين انرژي خشم و غضبشان دارند و اغلب مجبور مي شوند که اين احساسات را از طريق بدن جسماني شان ابراز کنند.

       از آن جا که قدرت برقراري ارتباط خوبي دارند، نشست هاي اجتماعي يا تجاري را به مکالمه هاي سفسطه آميز هوشمندانه ترجيح مي دهند. قرمزها از مهماني و جمع هاي شلوغ لذت مي برند، اگرچه بسيار مراقب اطرافيان هستند. آنها معمولاً فقط با دوستان قديمي يا کساني که قابل اعتمادند راحت هستند. قرمزها با کساني که آرزوها و اهداف آنها را مي فهمند، راحت ترند.

خویشايندی و صميميت

       قرمزها، افرادی جنسي هستند و ميل شديدي به زندگي دارند. آنها دوست دارند از لحاظ جسماني و عاطفي برانگيخته شوند و به همان اندازه دوستدار برانگيخته کردن ديگران نيز هستند. اميال آنها، آنها را مي راند. قرمزها همچنين دوست دارند که مقابله کنند و تکانه ايجاد نمایند، فقط براي آنکه پاسخ ها و عکس العمل هاي عاطفي را مشاهده کنند. براي قرمزها، روابط جنسي يعني زندگي؛ اين رابطه يک نيروي بنيادين در جهان آنها است.

       براي اين افراد واقع گرا، رابطه ی جنسي، يک تجربه مطلوب، جنسي و پرشور است. زندگي با کالبد جسماني، در تمام جنبه ها بايد سرشار از لذت باشد.

       زندگي در يک خويشاوندي با دوام و پرعاطفه براي قرمزها دشوار است. آنها تمايل به خويشاوندي و روابط کوتاه مدت پرهيجان دارند. قرمزها دوستان زيادي دارند، اما تعداد کمي از آنها صميمي و نزديک است. آنها احساس عاشقانه ي جذاب، تازه و پر از هيجانِ ملاقات با يک زوج جديد را بسيار ترجيح مي دهند. آنان عاشق بازي با آتش هستند. آنان به خاطر همين نيروي جنسي، ممکن است بيش از يک زوج داشته باشند. نيروي جنسي آنان، مردان و زنان زيباروي متعددي را جذب مي کند. قرمزها، ارضاي جنسي را بالاترين تجربه ها مي دانند. اين مسأله براي آنان هم تراز روشن گري روحي است.

       قرمزها دوست دارند با دوستانشان بيرون بروند و تمام شب را با آنان در باشگاهها و کافي شاپ ها سرکنند. ایشان گاهي احتياج بيشتري به آزادي فيزيکي از طرف زوج هاشان دارند، تا بتوانند با دوستانشان رابطه ي نزديکتري برقرار کنند.

       قرمزها زوجهاي صادق و وفاداري هستند، به شرط آن که شهوت، سکس و هيجان در روابطشان حضور داشته باشد.

       قرمزها معمولاً جذب شخصيت هايي مي شوند که در دامنه ي رنگي آنها هستند (قرمز پررنگ، قرمز و نارنجي). قرمزها هيجان و تحريک عشق را دوست دارند و به همين نحو زوج های متعددي را جذب مي کنند. اما ممکن است صميميت و فهم عميق تر، براي آنان يک چالش باشد. ممکن است تعامل بين دو قرمز همچون يک انفجار يا يک رقابت آتشين باشد. در هر حال، آنان آينه ي يکديگرند. زردها به خاطر سرخوشي و شادابي شان به نيروي جنسي و قدرت جسماني آنان مي افزايند.

       ماجراجوهاي نارنجي و برنده هاي قرمز، وقت زيادي را به خود اختصاص مي دهند. آنها در اين روابط نزديک فضاي زياد و فهم عميقي را براي يکديگر نياز دارند. قرمزها براي روابط پرثمر سالم يا تعامل موفقيت آميز با آبي ها، نيلي ها، ارغواني ها و سفيدها، بايد حساسيت و آرامش دروني آنان را درک کنند.

       به نظر مي رسد قرمزها جذب سبزها و سبز پررنگ مي شوند، زيرا آنها تند ذهن، برجسته و داراي قدرت دروني هستند. همچنين بنفش ها به خاطر بصيرت و سرشت بديعي که دارند به خوبي با قرمزها جور مي شوند، گرچه در هر دو وجود عنصر آگاهي الزامي است. بصيرت الهي بنفش و طبيعت جسماني مشتاق قرمز مي تواند در روي زمين معجزه کند.

       عموماً، شخصيت هاي قرمز بايد بدانند که ديگران به اندازه ي آنان پويايي فيزيکي و هميّت ندارند. حساسيت و آگاهي آنان از ديگران روابط را رضايت بخش مي سازد.

امور مالی و شغلی

       وقتي قرمزها تصميم به انجام کاري مي گيرند، ممانعت از آن، بسيار دشوار است. آنها نيرويي فوق العاده براي به اتمام رساندن پروژه ها دارند. آنها ديگران را توسط قدرت اراده شگرفشان رهبري مي کنند. براي شخصيت قرمز “نه” اصلاً جواب قابل قبولي نيست. آنها بر موفقيت اعضاء گروه مصرّانه، پافشاري مي کنند و ایشان را به حداکثر تلاش، تشويق مي نمایند.

       قرمزها رهبري شان را به واسطه ي بصيرت يا استراتژي اعمال نمي کنند، بلکه ابزار آنان اشتياق و قدرت است. قرمزها اگر ايده ها و آروزهاي مثبت داشته باشند، موانع را به بهترين شکل مرتفع مي سازند. آنان هيچ علاقه اي به بحث هاي نظري ندارند. قرمزها خلاقانه عمل مي کنند، اما گاهي این خلاقیت، شکل سنت شکني به خود مي گيرد. آنها موانع را خود با دست هاي خودشان برمي دارند. اگر امور در مسير مطلوب پيش نرود، قرمزها شکيبايي شان را از دست داده، خشمگين و منزجر مي شوند. اين شدت عمل در محيط گروهي منجر به اختلاف نظر مي شود.

       به هر حال اگر ذهن و عاطفه شان را منبسط بدارند، قادرند بسيار خلاقانه و قدرتمند حلّال مشکلات باشند. هرجا که پايداري، اشتياق و قدرت نياز باشد، قرمزها با رويي گشاده از عهده آن برمي آيند.

       وقتي تصميم مي گيرند کاري را از يک مسير خاص انجام دهند، به سختي مي توانند گزينه ها و راه حل هاي ديگر را بپذيرند. هرچه انعطاف پذير و راحت تر باشند، بهتر مي توانند تغيير مسيرها را بپذيرند و پروژه ها را تا اتمام موفقيت آميز، پيش ببرند.

       پول، مطلبي مهم و اساسي براي آنان است، چرا که در جامعه، بيان گر قدرت است. آنها مي دانند چگونه درآمد خوبي کسب کنند. آنها اغلب يا رهبر هستند يا خودشان تجارتي مستقل دارند. قرمزها اگرچه شرکت فعال در پروژه هاي پرچالش دارند، اما انگيزه ي اصلي آنان پول است.

       قرمزها مستقل و متکي به خويش هستند. آنها دوست ندارند که در حين کار يا در حيطه ي اعتقادي ديکته بشنوند. آنها معمولاً مشاغلي را انتخاب مي کنند که خودشان رئيس خودشان باشند، و ايده هاي خودشان را شخصاً بيان دارند. آنها مي خواهند کنترل کنند و خود استاد زندگي خود باشند. بسياري از قرمزها از اين که تنها باشند و تمرکز بر کارشان داشته باشند لذت مي برند. اگر قرمزها آزادي و مؤثرترين راه را براي بدست آوردن اهداف شان پيدا کنند، شکوفا مي شوند. آنچه براي آنها همچون يک پيکار است، اين است که در موقعيت گروهي بتوانند با ديگران تعاون و همکاري داشته باشند.

       برخي  از شخصيت هاي قرمز کارهاي فيزيکي را که به آنان اجازه مي دهد انرژي پويايشان را از طريق جسم شان خالي کنند، ترجيح مي دهند. آنها اشتياق ذاتي به حصول خواسته هايشان به هر شکلي که باشد دارند. کار و زندگي آنها بايد کنترل شود. مشاغل رقابتي، هيجاني و جالب براي قرمزها جذاب است. قرمزها چون خواهان حصول و اتمام پروژه ها هستند، در محيط کار بي اندازه با اهميت هستند.

       برخي از مشاغل قرمزها شامل: کارآفرين، متخصص ورزشی، فروشنده، فروشندگي انحصاري، مدير، جراح، رهبر در هر سنخ، پهلوان، رقصنده و سرمشق.

سلامت، بهبود و رشد

       قرمزها انرژيهاي فيزيکي و عاطفي فوق العاده اي دارند. اگر آنها بياموزند که چگونه انرژي حرکتي شان را به شکل مثبت تخليه کنند و انرژي حياتي شان را به پروژه هاي مبتکرانه و عملکردهاي مثبت جاري سازند، بسيار موفق و شادان خواهند بود.

       قرمزها براي آنکه در هماهنگي بمانند بايد تمام قدرت هاي بالقوه شان را بروز دهند.آنها بايد فعاليت هاي مثبتي را براي بيان انرژي هيجاني و شديدشان پيدا کنند. اين فعاليت ها مي تواند ورزش، تمرين يا ديگر راههاي خلاق باشد. آنها همچنين بايد بياموزند که بدون آنکه به خود و ديگران صدمه اي بزنند، به شکلي نو، انرژيهاي فيزيکي و عاطفي وافرشان را آزاد سازند. وقتي قرمزها ميآموزند که همچون ديگران، به قدر کافي آگاه باشند تا احساسات خودشان را به طور ملموس بفهمند، مي توانند عشق و پذيرش بيشتري را در زندگي تجربه کنند. استراحت، آرامش و هيچ کاري انجام ندادن، براي آنها بسيار صعب است. آنها انرژي نشاط بسيار زيادي دارند. يک راه مناسب براي استراحت آنان اين است که به يک نوع “آگاهي متمرکز عملي” بپردازند. اين راه براي تسکين نيروهايشان بسیار مناسب، مثبت و مطمئن است. بنابراين فعاليت هاي فيزيکي و ورزشي راههاي اعجاب انگيز، براي ابراز اين نيروهاي نشاط است. دويدن، شنا کردن و رقصيدن به آرامش آنان کمک مي کند. قرمزها معمولاً اين ريلکسيشن را به عنوان “بهترين”، تجربه مي کنند. قرمزها همچنين از مشاهده ورزش در تلويزيون، مي توانند آرامش و رهايي يابند.

       قرمزها، مسلماً بايد بياموزند که همه چيز در زندگي بودن نيست. آنها معمولاً بعد از آن که به اهدافشان مي رسند، يک احساس پوچی خاصی می کنند. درک اهداف بلند و مثبت انسانی به آنان احساس خوب موفقيت و زندگي لذت بخش در زمان حال را اعطا مي کند.

       قرمزها از طريق انجام امور و فعاليت هاي جسماني، تجديد قوا مي کنند. وقتي که آنها بتوانند به طور مؤثر احساساتشان را بيان کنند و آگاه و رها باقي بمانند، مي توانند حس عميق تر و رضايت بخش تری از مقاصد شان داشته باشند؛ مقاصدي که در غايت، آن چيزي است که تمنايش را داشته اند. قرمزها نيازي به تجديد قوا به شيوه ي سنتي ندارند. آنها بيان گر آتش، انرژي نشاط آور، قدرت اراده و اشتياق هستند. ديدگاهها و آرزوهاي مثبت متعالي که براي آنان و همقطارانشان سودمند است، آنها را به سوي وجودي معنا دار و پرثمر (در تمامي سطوح) راهنمايي مي کند. اين گونه است که آنها مي توانند در موضع قدرت واقعي قرار گيرند.

بالا
error: Content is protected !!