بارگذاری

تفسیر رنگ نارنجی-زرد

نارنجی-زرد در هاله:

     نارنجي – زرد، انرژي هاي عاطفي و ذهني خلاق را نشان مي دهد. به ياد داشته باشيد که نارنجي ترکيبي از قرمز و زرد است. قرمز انرژي پويايي در عمل است، در حالي که زرد تمرکز هوش و ذهن است. نارنجي – زرد روشن و شفاف، هوش، منطق و جزئيات – محور را در شخصيت نشان مي دهد. اين رنگ، رنگ يک ذهن تحليل گر، اسلوبي و متمرکز است.

     نارنجي – زرد کدر يا تيره بدين مفهوم است که ممکن است شما دچار انزواي عاطفي يا انسداد خلاقيت شده باشيد. شما بايد تنها روي ذهن و فعاليت هاي ذهني و تحليل گرايانه تمرکز کنيد، بدون اين که به قلب و شهودتان اعتماد کنيد. زرد – نارنجي رنگ چاکراي دو و سه، ارگان هاي توليد مثل، روده ها، آدرنال، شبکه ي خورشيدي، طحال و کليه است.

  • آيا از راهي خلاقانه خودتان را بروز مي دهيد؟
  • آيا مراقب نيازهاي جسماني و عاطفي تان هستيد؟
  • آيا هميشه احساس مي کنيد که بايد تحت کنترل باشيد؟
  • آيا گاهي اوقات، بسيار تحليل گر و باهوش هستيد؟
  • آيا با شهودتان و طبيعت روحی تان در تماسيد؟
  • آيا براي لذت از زندگي به اندازه ي کافي وقت مي گذاريد؟
  • آيا براي هضم و جذب غذا به کمک احتياج داريد؟
  • آيا مواجه با عواطف و احساسات راستين درونتان، مشکل است؟
نارنجی زرد هاله نورانی چاکرا

ویژگی‌های عملکرد شخصيت‌های نارنجی-زرد

حیطه
توضیح
جسمانیزميني، تمرکز بر واقعيت، مقاومت جسماني، عزم و اراده، پايداري، واقعي کردن اشکال، خلاقيت
عاطفیقدرت، ثبات، صبوري، بازيگوشی ذهني، خويشتن داري عاطفي، محتاط، کنترل کننده، منزوي
ذهنیمنطقي، تحليل گر، باهوش، جزء نگر، الگو، فرمانده، سازمان دهنده، پايداري، سرسخت، راسخ
روحیمطالعه ي خرد برتر، قوانين و دستورات روحي، خدا انديشه است
انگیزشیمحرک ذهني و خلاقيت، کار بر جزئيات و نتيجه محور
مأموریتیتجربه زندگي در جزئيات، رهايي عاطفي، حساسيت، قلب يکپارچه
رشدجزئيات، قدم به قدم، دقيق، آرام
ورزشیدويدن، دوچرخه سواري، شنا
تجدید قواريلکسیشن ذهني، تمرکز، اتصال با شهود، اعتماد به احساسات دروني و رهنمودها
ارتباطیکلامي، باهوش، ارتباط جزئيات، اول فکر بعد سخن
تعاملیمحتاط، رجحان محيط امن و زندگي، دوستدار بحث هاي هوشمندانه
خویشاوندیاصل و ريشه، خانه، امنيت خانواده، همراهي، مراقبت
اجتماعی، دوستانخدمات ارتباطي، صميمي با خانواده، دوستان، تعهدات عميق
جنسی، روابط خصوصیوفادار، مطمئن، والديني با ثبات، تک همسري، محتاط
مالیآگاهي، مطمئن، طرح و برنامه با جزئيات بالا، حس کنترل
موفقیتدقيق، جزيي، کمال گرا، اجراي هوشمندانه
حرفه ایانتقال بصيرت به واقعيت، مديريت متوسط، کارگشايان دقيق
شغلیدقيق در کار و بيان، محتاط، سنتي، علمي

ذهن/ بدن

       نارنجي زردها شخصيت هاي منطقي، تحليل گر، جزء نگر و خلاق هستند. شيوه ي تفکري آنها زنجيروار است و با دقت هرگامي را پردازش مي کنند. نياز اساسي آنها اين است که هر گام جداگانه اي را پيش از مراحل بعدي بفهمند.

       قويترین خصوصيت نارنجي زردها، ويژگي تحليل گرايانه و هوشمندانه ي شفاف آنهاست. آنها دوست دارند که شالوده اي محکم را توليد نمايند و سپس آجر روي آجر بنا نهند، تا جايي که به طور قطع اهدافشان را بدست آوردند. هر چيزي را که انجام مي دهند، واقعاً شامل منطق و متدولوژي است. آنها دائماً طرح و برنامه ريزي دارند و تلاش مي کنند تا محاسبه کنند که چگونه به الزامات هدفشان برسند.

       انگيزه ي اساسی آنان اين است که زندگي را تحليل گرايانه و هوشمندانه بفهمند، در حاليکه با ديگر افراد نيز در تعامل هستند. آنان معمولاً زندگي را همچون يک کامپيوتر مي بينند: هر برنامه اي که وارد آن کنيد، همان را از آن دريافت خواهيد کرد.

       نارنجی زردها عمدتاً زندگی را توسط ذهن پردازش می کنند. آنها از بدن و عواطفشان بیش از رنگ های دیگر استفاده می کنند. آنها ابتدا واقعیت طبیعی یا فیزیکی را از طریق ذهنِ تحلیل گر دریافت می کنند، سپس وارد عمل می شوند.

       فعاليت هاي فيزيکي براي آنها چندان مهم نيست. آنها فقط در صورتي بدنشان را حرکت مي دهند که دليلي خوب، قانع کننده و مفيد در آن بيايند.

       اگر نارنجي زردها در هماهنگي شخصيتي باشند، ثبات، امنيت و مسؤوليت را به اطرافيانشان مي تابانند. آنها قابل اعتمادترين مردم دنيا هستند، که مي توانند تمام وظايف محوله را با تمام جزئيات با کفايت تمام به انجام برسانند. آنها به واسطه ي توانايي هاي عقلایي و واقع گرايانه اي که دارند، مي توانند ايده هاي بعدي تمام شخصيت ها را تشخيص داده، آنها را به واقعيت تبديل کنند. نارنجي زردها، تأثيري هموار و تثبيت کننده روي ديگر افراد دارند. آنها صادق، قابل اعتماد و زميني هستند، و همچنين ديگران، آنان را واقع گرا مي انگارند.

       نارنجي زردها هر آنچه را انجام مي دهند، تمام جزئيات آن را بررسي مي کنند. وقتي روي يک پروژه کار مي کنند، نياز دارند که پيش از شرکت در آن، ابتدا احساس امنيت و آرامش کنند، سپس تمام محتواي مطلب را بفهمند. برخي از آنها ممکن است که تمام تصوير را دريافت نکنند، زيرا به شدت به جزئيات مي پردازند. اما براي آنها اصلاً مهم نيست. صبر و حوصله ي باورنکردني آنها، به آنها اجازه مي دهد که ساعت ها روي يک ايده يا پروژه وقت بگذارند.

       نارنجي زردها دوست دارند با وسايل الکتريکي، ماشين، موتور سيکلت و غيره بازي کنند. اگر آنها مشغول کاري شوند، به تمام جزئيات راه پيدا مي کنند و در بيشتر موارد، در هر کاري متخصص مي شوند. نارنجي زردها به خاطر صبر، مداومت و علاقه اي که به جزئيات دارند، کامپيوتر، راديو و ديگر لوازم تکنيکي را ساخته اند.

       نارنجي زردها در بيان و ارتباطاتشان هم، با تأني و اسلوبی هستند. آنها هر موقعيتي را با تمام جزئيات، تقسيم و توصيف مي کنند. نارنجي زردها، همچنين بسيار مراقب هستند که با چه کسي عميق ترين احساسات و عواطفشان را در ميان مي گذارند. آنها عميق ترين احساساتشان را فقط با تعداد کمي که مي دانند به آنها صدمه اي وارد نمي سازند، يا از آن اطلاعات عليه آنان استفاده نمي کنند، در ميان مي گذارند.

       نارنجي زردها دوستدار تدريس و يادگيري هستند. آنها دانشجويان کاملي را تربيت مي کنند، زيرا مشتاقند که وقت، تلاش و انرژي بگذارند تا تمام جزئيات، جنبه ها و مطالب را بفهمند. تلاش آنان بر اين است که به فراسوي وجودي منظم و ساختاري بروند، تا خود را، تا کشف سرزمين هاي دل و شهود بسط و گسترش دهند.

       زرد نارنجي ها از چيزهاي غيرمعمولي، فوق العاده، غيرطبيعي يا بي نظم خوششان نمي آيد. آنها به راحتي به الگوهاي تکراري خانوادگي و زندگي خو مي گيرند. روزمرگی آنها تکراري و توأم با الگوها و موقعيت هاي منظم است.

       براي آنها اتخاذ راه جديد، پذيرفتن ايده ها و الگوهاي نو يا مواجه با هرچيز غير منتظره، کاري صعب است. سبک مطمئن زندگي آنها جذاب است و ويژگيها و کاراکتر پايدار آنها در جهان تجارت و به همان اندازه در جامعه مورد سپاس قرار مي گيرد. هنگامي که شخصيت هاي نارنجي زرد ضعيف مي شوند، لجوج، مغرور، خُرد انديش و کاملاً شکاک مي شوند. ممکن است به طور افراطي تحليل گري کنند، به طوري که مي خواهند همه چيز را بدانند و با ذهن همه چيز را کنترل نمايند. هرآنچه را نتوانند ثابت کنند، يا نفهمند و نتوانند از عهده ي آن برآيند، آن را نامطمئن و ناپايدار مي انگارند. شکاکيت آنها، به نظرات و ديدگاههاي ديگر ميدان نمي دهد. گاهي اوقات حتي وقتي اثبات مطلب، آنها را بهت زده مي کند، نيز، لجاجت مي ورزند و حاضر نيستند موقعيت يا اعتقاد خود را تغيير دهند.

       نارنجي زردها افرادي هستند که عمدتاً درباره ي احساسات درونشان نامتعادل فکر و صحبت مي کنند. تا جایی که حتي احساسات خود را هم به سختي احساس مي کنند. حتي متخصصان دانش آموخته اي همچون روان شناسان يا تراپيست هايي که انديشه هاي عاطفي را به طور ذهني مي فهمند، در مورد عواطف و احساسات خودشان در عمل مشکل دارند. آنها در موقعيت هاي پر اضطراب، عقب نشيني عاطفي مي کنند و سپس تلاش مي کنند تا موقعيت را، تحليل ذهني نمايند.

       براي اين شخصيت ها، برقراري ارتباط با عواطف و احساساتشان اولين مشکل است. آنها بايد بياموزند که برخي چيزها قابل آناليز و محاسبه نيست و بايد آن را حس کنند. برخي از آنها حاضر نيستند با عواطف و احساساتشان مواجه شوند، زيرا فکر مي کنند همه چيز بايد با ذهن، منطق و هوش مورد ارزيابي قرار گيرد. بنابراين بسياری از مشکلاتشان را با شيوه هاي شناخته شده، مطمئن و آزموده شده حل مي کنند. آنها با اين راه حل ها احساس امنيت مي کنند.

       از آنجا که نارنجي زردها نمي دانند چگونه از عهده ي عواطفشان برآيند، آنچنان آن را سرکوب مي کنند که گويي اصلاً وجود ندارد. آنها ممکن است واقعاً تلاش کنند، تا عاطفه ها را از زندگي حذف کنند که در اين صورت در مواجه با ديگران بي اعتنا، بي توجه و سرد برخورد مي کنند. اگر نارنجي زردها، خشم، غضب يا غم دروني شان را نگه دارند، مضطرب و خموده مي شوند. راه حل این معضل، ابراز احساسات است.

       آنها بايد بياموزند که آرام باشند. براي آنان افکار را از ذهن راندن و ذهن را متوقف کردن، کاري دشوار است. آنها خودشان را به عنوان ذهن و انديشه دريافت کرده اند و مي ترسند که اگر ذهن متوقف شود، آنها ديگر وجود نداشته باشند.

       وقتي نارنجي زردها مي فهمند که عواطف و احساسات بخش مهمي از سيستم بشر است، به مرکز قدرت تازه ای تغییر موضع می یابند. بدون عواطف، احساسات، شهود، اعتقادات و عقايد روحاني، بشر تنها يک ماده يا حداقل يک کامپيوتر است. ايجاد وضعيتي ذهني که عواطف و شهود را يکپارچه می سازد، اولين قدم براي رشد و وسعت ابعاد وجودشان است.

       براي آنان روحانيت به چنگ آوردن و فهميدن قوانين برتر و انديشه هاي زندگي است. آنها گنجايش فهم دانش روحي و خرد را دارند. چراکه ذهن حرفه اي، تحليل گر و دقيقی دارند. براي نارنجي زردها، کارهاي جهان درون قوانين معين و منظمي است که به طور منطقي قابل توضيح و قابل فهم است. آنها تنها هنگامي نظرات خارق العاده و عرفان يا پديده هاي روحاني را مي پذيرند که با دقت آن را بيازمايند و همچنين قانع شوند که اين نظرات و پديده ها اعتبار دارند. براي آنان اعتقادادت بر پايه ي اثبات عملي استوار است. “شنيدن کي بود مانند ديدن”.

       نارنجي زردها، کارهاي روحاني را که قوانين خاص، مقررات و چارچوبهايي مطمئن را ارائه مي دهد، ترجيح مي دهند. براي آنها، روحانيت، ارزش هاي اخلاقي برتر، عدالت، قوانين و تکامل است. خدا انديشه اي ذهني باقي مي ماند – غايت انديشه. آنها مي توانند بفهمند خدا يا روحانيت واقعاًچيست، اما مشکل آنها در احساس کردن مطلب است. مشکل اصلی براي نارنجي زردها اين است که به احساساتشان ميدان دهند و شهودشان را به انديشه هاي ذهن شان در زندگي وارد سازند.

زندگی اجتماعی

       درجامعه امروز، شخصيت هاي نارنجي – زرد فوق العاده مورد احترام و ستايش هستند. آنها قابل اعتماد، صادق، هميشه وقت شناس هستند و درکي متقابل از جامعه و بشريت دارند. رفتار و اعتقادات آنها در دامنه ي آن چيزي قرار مي گيرد که هنجار ناميده مي شود و عموماً رويکردي محافظه کارانه دارد. نارنجي – زردها اجتماعي هستند، زيرا از بودن با دوستان و افراد جالب لذت مي برند. آنها نياز دارند دليلي ويژه براي جمع ها يا فعاليت هاي اجتماعي مختلف داشته باشند.

       در گروههاي اجتماعي، گروههاي تجاري يا همايش ها مي توانند دوست يا همراهاني براي بحث و ذهني سازي کارها و يا ايده هاشان پيدا کنند. به هر حال اين گروهها به ندرت روي مسائل خصوصي، عاطفي يا شخصي متمرکز مي شوند. بنابراين اگر مجبور نشوند با عواطفشان روبرو شوند، محيطي امن براي خودشان محيا مي سازند.

       هرگاه نارنجي – زردها در يک موقعيت دروني شخصي، احساس نياز به رويارويي با خودشان کنند، معمولاً ترجيح مي دهند در سکوت عقب کشي کنند.

       نارنجي زردها از اين جهت که دوست دارند افراد و روابط را حمايت کنند، افرادي اجتماعي هستند. آنها چون حس امنيت و آرامش در چارچوب و ساختار جامعه مي کنند، براي آن که در اين چارچوب محفوظ بمانند، بهاي لازم را هم مي پردازند. افراد نارنجي – زرد معمولاً مدير، افسر يا حسابدار سازمانهاي مختلف هستند.

خویشايندی و صميميت

       نارنجي زردها کاملاً به تعهدات خود نسبت به همسر و همچنين وظايف و مسؤوليت هاشان، پايبند مي مانند. آنها در ابتدا براي ايجاد يک آشيانه امن و مطمئن همسر مي يابند، جايي که از خانواده شان محافظت کنند و خانواده نيز به نوبه ي خود از آنها مراقبت کند. از نظر آنها عشق، نياز به کمک و حمايت است، نه يک عمل عاطفي يا مشتاقانه.

       بسياري از افراد جذب شخصيت هاي زرد نارنجي مي شوند. ثبات و اطمينان شخصيتي آنان، شالوده ي روابط بادوام، منسجم و مطمئن است و اين چيزي است که بسياري از افراد در جستجوي آن هستند. شور و شوق عاشقانه و هيجان براي نارنجي زردها چندان با اهميت نيست. بر خلاف احساس مسؤوليتي که آنها به عهده مي گيرند، تمايلي به درگيري عاطفي يا روحي ندارند. آنها ترجيح مي دهند که لحظاتي آرام داشته باشند تا بتوانند مطالعه کنند، ياد بگيرند، فکر کنند يا روي ايده ها و پروژه هاي شخصي شان متمرکز شوند. نارنجي زردها وقتي ضعيف مي شوند معمولاً احساس مي کنند که ديگر مورد ستايش و تأييد نيستند، خصوصاً در هنگام مکالماتي که مورد توجه شخص مقابل قرار نمي گيرند. يا ممکن است از ترس اين که نتوانند در يک حيطه ي خاص به خوبي تأثير گذار باشند، از شرکت در بحث ممانعت ورزند. در نتيجه ياد گرفته اند که ايده هاشان را يا دروني سازند، يا آنها را تنها با کساني که در سطح فهم ذهني آنها هستند، در ميان بگذارند.

       کساني که در پي گفتگوهاي هوشمندانه، افکار عقلايي مسکوت و روابطي بر پايه ي ثبات و امنيت مالي هستند، آرامشي عظيم در بودن با نارنجي زردها مي يابند.

       نارنجي زردها معمولاً دوست دارند با مردم قرمز پررنگ و سبز پررنگ باشند. آنها رويکردهاي محافظه کارانه و هوشمندانه ي همانندي در زندگي دارند. نارنجي زردها، مطمئناً با شخصيت هاي همانند خود درک و ارتباطي راحت دارند. به هرحال، در اين مورد محتاطانه عمل مي کنند، تا موقعيتي پيش نيايد که براي آنها ايجاد چارچوب کند و آنها را درگير موانع و مشکلات سازد.

       افراد نارنجي زرد معمولاً جذب شادابي و درخشش زردها و ماجراجويي و قدرت بيان قرمزها و نارنجي ها مي شوند. آبي ها و نيلي ها آنقدر عاطفي هستند که با آنها جور نمي شوند. اما به خاطر همتايي انرژيايي که دارند مي توانند از يکديگر، فوق العاده، بياموزند. به محض اين که نارنجي زرد براي دريافت ايده هاي تازه و بديع، آغوش خود را باز کند، با بنفش هماهنگي بسيار خوبي پيدا مي کند.

       نارنجي زردها نياز به فهم و پذيرش شيوه ي روحاني در زندگي دارند، که اين کار را شخصيت هاي ارغواني و سفيد به راحتي انجام مي دهند. اگر آنها واقعاً پذيرا باشند، اين رابطه مي تواند هر يک از آنها را به سطح جديدي از آگاهي و ادراک برساند.

امور مالی و شغلی

       نارنجي زردها مشاغل آرام و مطمئن را ترجيح مي دهند. آنها نمي خواهند نگران درآمد ماهانه يا هفتگي شان باشند. اگر آنها اين حس اطمينان را نداشته باشند، احساس نارضايتي و ناراحتي مي کنند. بسيار رايج است که به مشاغل و کار با شرکت ها و سازمانهاي بزرگي ملحق شوند، که اين اطمينان خاطر را با سود و درآمدي هنگفت براي آنان فراهم سازد.

       در جايي که تفکر دقيق، جزنگر و تحليل گر لازم است نارنجي زردها انتخاب درستي هستند. آنها هنگامي که از حداکثر ظرفيتشان بهره مي گيرند، به طور قطع موفق ترين هستند.

       رهايي و اشتياق آنها به مباحثه و آناليز در کار، به آنها اجازه مي دهد تا با ديگران به خوبي کار کنند. آنها توسط توانش، توانايي گوش دادن و اتحاد و همچنين يافتن بهترين راه حل ها در هر موقعيت، دیگران را هدايت مي کنند.

       نارنجي زردها چالش ها و موانع را طي مراحل منطقي و تحليلي، حل مي کنند. به هرحال، در هنگام ابداعات و ايده هاي نو، طرح و برنامه هاي وسيع يا ايجاد استراتژيهايي که با انديشه ها و ايده هاي فطري درهم آميخته مي شود، آنها به صف گروههاي مناسب مي پيوندند، سپس مي توانند به طور مؤثر و عملي در همگرايي کل پروژه به شکل مناسب و دقيق ياري برسانند.

       برخي از مشاغل نارنجي زردها عبارت است از: معمار، کتابدار، متخصصان کامپيوتر، برنامه ريزان نرم افزار، متصديان امور بانکي، تکنسين، محقق، دانشمند، دکتر، کارمند اداره، کارمند کتابخانه، افسر، الکتريسين و مهندس.

سلامت، بهبود و رشد

       يکي از اولين قدم هايي که زرد نارنجي ها بايد براي حصول تعادل بردارند، رهايي عاطفي يعني هماهنگي با عواطف خودشان و ديگران است. اين کار، اشتياق زيادي را مي طلبد تا به درون شخصي وارد شويد و بگذاريد اين عواطف نیز پيش بيايند. اين رهايي و آگاهي عاطفي به آنان اجازه خواهد داد که قدرت واقعي شان را به کار گيرند.

       بعد از آن که نارنجي زردها اولين نياز را براي برقراري با عواطفشان فهميدند، خواهند ديد که شهود، يک جنبه ي بنيادين زندگي است. شهود يعني اتخاذ بيشتر تصميم ها بر پايه ي احساسات و آگاهی ژرف و زندگي با ذهني باز و نگاه به ايده هاي نو و بديع بدون شکاکيت. اين نياز اشتياقي را مي طلبد که توسط آن، پتانسيل ها کشف شود. نارنجي زردها براي حصول هماهنگي بايد تشخيص دهند که شکاکيت آنها از عدم اطمينان و ترس از تغيير نشأت مي گيرد. آنها بايد ياد بگيرند که به حيطه هاي جديد راه يابند و تغييرات را بدون اطلاعات، آمار و حقايق مورد دسترس هميشگي با آغوشي باز بپذيرند. همچنين بايد انعطاف پذير و مشتاق خطر شوند.

       تقريباً تمام اختراعات و ابداعات توسط مردمي که توانايي هاي شهودي و ذهني باز داشته اند، صورت گرفته و ارتقاء پذيرفته است. نارنجي زردها تا وقتي که رهايي عاطفي و شهودي داشته باشند، مي توانند فوق العاده موفق و پيروز باشند و نقش بسيار مهمي را در جامعه ايفا کنند.

       نارنجي زردها اگر بفهمند که ذهن آنها، تنها بخشي از آنهاست، مي توانند به فراسوي ترس از ناامني بروند، به هر سختی که هست ایشان باید به روشني درک کنند که ذهن تحت کنترل آنها نيست. بلکه بيشتر، آنان هستند که تحت کنترل ذهنشان هستند. با اين درک، آنها مي توانند مراحل استراحت ذهني را شروع کنند و تا جايي که از طریق آگاهی به يک تشخيص شخصی از خودشان برسند، پیش بروند.

       براي نارنجي زردها اولين مرحله رشد و توسعه ي نيروهاشان اين است که آغوش به روي تغييرات آهسته، اما بي پايان در زندگي شان باز کنند. آنها بايد بفهمند که تنها بي تغيير در جهان، تغيير است. ايجاد تغييرات به مفهوم خروج – از – کنترل نيست. اين مطلب صرفاً پذيرش مسؤوليت واقعي را نشان مي دهد. وقتي شخصيت هاي نارنجي زرد ترس را پشت سر گذارند و با رهنمودهاي درون و شهودشان ارتباط برقرار کنند، انرژي حياتي شان را گسترش خواهند داد و قلبشان را يکپارچه مي سازند و وجودشان قدرتمند و روحي مي شود؛ همان چيزي که واقعاً هستند.

       مسؤوليت آنها اين است که از انرژي حياتي شان آگاه باشد. آنها مجبورند بدانند که به عنوان بشر سيستم هاي دروني متعددي دارند که همه اهميت يکساني دارند. اين سيستم ها شامل (نه محدود به): جسماني، انرژي الکتريکي، عاطفي، تحليل گري ذهني، احساسات شهودي و روحي است. نارنجي زردها معمولاً بيشتر نيروي دروني واقعي شان را به خاطر ترس و ناامني، باز پس مي زنند. آنها اگر رهايي ذهني و عاطفي داشته باشند، قوايشان تجديد مي شود. بيان احساسات و عواطف، به روشني و راحتي بسياري از نيروهاي درون را تسکين مي بخشد.

       فعاليت هاي هنري و مبتکرانه نظير نقاشی يا آواز، تکنيک هاي اعجاب انگيزي هستند که انرژيهاي روحي – عاطفي آنها را رها مي سازد. مديتيشن هايي که آرام است و ذکرهايي که ذهن را متمرکز مي کند، مي تواند به آنها کمک کند که به فراسوي تفکر، به سوي مرزهاي بي انتهاي هستي روند.

بالا
error: Content is protected !!