بارگذاری

تفسیر رنگ سبز پررنگ

سبز پررنگ در هاله:

     سبز پررنگ، رنگ رشد، ارتباط و قدرت بيان است، اين رنگ ارتباطي قوي با طبيعت و دنيای مادي را منعکس مي سازد. شما حضور ذهن داريد،خوب صحبت مي کنيد و قادريد زندگي هماهنگ و متعادلي داشته باشيد، سبز پررنگ شفاف و روشن اشتياق شما را براي کمک به ديگران نشان مي دهد. شما ارتباط قوي با مادر طبيعت داريد. سبز زمردين باشکوه علامت توانايي درمانگري، عشق به مردم و طبيعتي دلسوز است. سبز پررنگ تيره يا کدر نياز به درمان، شخصيت زميني و انعطاف ناپذير را نشان مي دهد. سبز پررنگ، رنگ چاکراي چهار، شش ها، سيستم لنفاوي و تنفسي است.

  • آيا معمولاً براي خود و اطرافيانتان آرزوهايي بزرگ داريد؟
  • آيا ناصبور هستيد؟
  • آيا ارتباط شما با خانواده و دوستانتان مطلوب است؟
  • آيا خودتان را دوست داريد و فکر مي کنيد که مورد عشق و پذيرش ديگران نيز هستيد؟
  • آيا پذيراي تغييرات در زندگي تان هستيد؟
  • آيا با طبيعت، مردم، بچه ها يا حيوانات در تماس هستيد؟
  • آيا زندگي شما، مطمئن، متعادل و هماهنگ است؟
  • آيا احساسات عميق دروني تان را به شکلي سالم و مثبت ابراز مي داريد؟
سبزپررنگ هاله نورانی چاکرا

ویژگی‌های عملکرد شخصيت‌های سبز پررنگ

حیطه
توضیح
جسمانیمادي، فيزيکي، سلامت، تجمل، قاطعيت، فصاحت بيان و ارتباط، اسلوبي، مقاوم در مقابل تغيير، قدرت طلب
عاطفیعزت نفس، جسور، مقاوم، ايستادگي، يکدندگي، خود کنترل، سربلندي، سروري، ايده آل
ذهنیتند ذهن، سازمان يافته، اهل ارتباط، با همیّت، باهوش، حافظه اي دقيق، آرزوهاي بزرگ، کمال گرا
روحیانديشه و ادراک ذهني از خدا
انگیزشیحصول اهداف، با اهميت بودن و پذيرفته شدن توسط ديگران، بدست آوردن پول
مأموریتیرشد هوشي، براي يادگيري، آموزش به ديگران
رشدپذيرش، قبول مسؤوليت خودشان، سازماندهي زندگي
ورزشیپياده روي، ژيمناستيک، آيروبيک، ورزش هاي حرفه اي
تجدید قواطبيعي، آيروبيک، ورزش، ارتباط، تعادل ذهني و عاطفي
ارتباطیسريع، صادق، شخصي، دقيق، معلمان و رابطين ايده آل
تعاملیقدرتمند، صريح، کلامي، هوشمند، انگيزش مدام ذهني
خویشاوندیآرزوهاي بزرگ، هدف محور، در جستجوي پذيرش و درک
اجتماعی، دوستاناشرافي، سبک زندگي بالا، دوستان تجاري، وقايع اجتماعي
جنسی، روابط خصوصیجذاب، مراقب، نيازمند پذيرش و امنيت عاطفي
مالیيعني تجمل، ثروت، قدرت هاي برتر، استقلال از ديگران
موفقیتآن اندازه که پول به دست آوردند، مورد تأييد، موفقيت در اهداف
حرفه ایديوانه ي کار، طراح، مستقل، مشاغل مالي، مدير
شغلیامور بانکي، کارآفرين، وکيل، بنگاه معاملاتي املاک يا کارگزار بورس، مشاور مالي و توليد کننده

ذهن/ بدن

شخصيت هاي سبز پررنگ، روشن، باهوش و پرانرژي هستند. آنها اهل برقراري ارتباط اسلوبي و با هميّت هستند و دوست دارند خودشان را محصور در آدم ها، طبيعت، ثروت و تجملات کنند. آنها معتقدند که بشر بايد در وفور نعمت و دارايي زندگي کند. هماهنگي آنها با طبيعت در توانايي آنها در سازماندهي زندگي شان مشهود است. سبزها دوست دارند زندگي را کاملاً در تعادل ذهن، بدن و روح تجربه کنند.

سبزهاي پررنگ تقريباً تمام خصوصيات سبزها را يکپارچه دارا هستند. با اين تفاوت که آنها صريح تر و در عمل با شدت بيشتري هستند. سبزهاي پررنگ همچون سبزها، رابطين خوبي هستند، اما برقراري ارتباط را با قدرت و جوش و خروش بيشتري انجام مي دهند. تمام شخصيت هاي سبز، ذهني و همچنين تند- ذهن هستند، اما سبزها ي پررنگ در تفکر بسيار سريع تر، جزءنگرتر و پوياترند.

آنها هميّت لازم را براي حصول اهدافشان دارند. تمرکز بر تجارت و ديگر مسايل اجتماعي به تکامل آنان کمک مي کند. از آنجا که سبزهاي پررنگ نيازمند انگيزش و تعامل مداوم با مردم هستند، با آنها مي مانند. گفتگو با دوستان، انجمن هاي تجاري و تبادل نظرات و افکار، براي آنان تجديد قوايي فوق العاده است. براي آنها تعامل بشري يعني دانستن اين که چگونه بايد خود را مطرح کرد، چراکه آنها بسيار خوب ارتباط برقرار مي کنند.

سبزهاي پررنگ دوست دارند مردم را نصيحت کنند و به آنان بگويند که باید چه کار کنند. آنها فکر مي کنند، همه چيز را بهتر مي دانند و گاهي هم اين گونه است. آنها معلمان کاملي هستند. توانايي برقراري ارتباط دقيق آنها، آنها را قارد مي سازد تا ايده هاشان را با قدرت و صراحت بيان کنند. بيشتر اوقات آنچه را فکر مي کنند، دقيقاً بيان مي کنند.

سبزهاي پررنگ قادرند با سرعت يک گفتگو را هدايت کنند. در حالي که ديگر رنگ هاي زندگي نياز به حداقل ده دقيقه يا بيشتر براي توضيح يک موقعيت يا يک انديشه دارند، سبزهاي پررنگ مي تواند در چند جمله مطلب را بيان کنند. به بيان ديگر، اگر ناراحت يا خسته باشند، خستگي شان را به طور کلامي برطرف مي کنند. اين آغاز کلامي به قلب ديگران وارد مي شود. بحث عليه سبز پررنگ و پيروزي بر آنان کاري بسيار دشوار است.

سبزهاي پررنگ نياز دارند که دائماً برانگيخته شوند، يا اينکه ديگران را برانگيخته کنند. همچنين به راحتي خسته مي شوند. براي آنها لحظه اي خلاء و استراحت ذهن، سخت است. ذهن آنها بسيار فعال و پرکار است و به راحتي نمي تواند آرام شود. آنها برقراري ارتباط با ديگران، صحبت کردن، فيلم نگاه کردن يا مطالعه ي يک کتاب مهيج را نوعي تجديد قوا مي دانند.

سبزهاي پررنگ هميّت لازم را براي حصول اهدافشان دارند. آنها زندگي را از طريق ذهن پرسرعت و رقابتي شان و همچنين احساس شديد عاطفي شان، ادراک مي کنند. بزرگترين اهدافي که آنها مي توانند براي خود ترتيب دهند، اين است که بفهمند چگونه مي توانند در زندگي شان توليدگر و کامل باشند. آنها بعد از موفقيت در اهدافشان احساسی فوق العاده دارند. براي آنها، زندگي مي تواند همچون ليست بزرگي از کارهايي باشد که بايد انجام دهند. داشتن اين اهداف ويژه و همچنين داشتن هميّت لازم، زندگي آنها را بسيار خاصّ کرده است. به بيان ديگر، آنها بعد از موفقيت در اهداف، گاهي احساس خلاء مي کنند.

سبزهاي پررنگ به طور مشهود استوار، محکم، ثابت قدم و مقاوم هستند. اين شخصيت هاي قوي و جسور گاهي اوقات از تغيیر مي ترسند، چرا که نظرات و ديدگاههايي بسيار ويژه و دقيق دارند. از آنجا که قدرت اراده ي خوبي دارند، بسيار مستقل هستند و ترجيح مي دهند راه خودشان را بروند. آنها دوست ندارند از دستورات ديگران تبعيت کنند، زيرا احساس مي کنند، خودشان بهتر مي توانند کار را انجام دهند. برخي از سبزهاي پررنگ آنقدر قابل اعتماد هستند که به نوعي نسبت به ديگران حس برتري دارند.

سبزهاي پررنگ کمال گرا هستند. آنها براي خود و ديگران آرزوهايي بزرگ دارند. گرچه اهداف بزرگشان را ترتيب مي دهند و نيز با موفقيت به آنها مي رسند، اما باز هم راضي نمي شوند. بعضي اوقات اين آرزوهاي بزرگي که آنها براي دوستان يا همکاران مي خواهند، فشار زيادي را بر ديگران وارد مي سازد.

اين ايده هاي باورنکردني براي اطرافيان آنان فشار زيادي را ايجاد مي کند. حتي در هنگامي که ايده هايشان عملي شده و با موفقيت به اتمام مي رسد، باز فکر مي کنند که بهتر هم مي شد انجام شود.

سبزهاي پررنگ بايد بفهمند که اين آرزوهاي بزرگ غيرمعمول، هم براي خودشان و هم براي ديگران باعث خستگي و انزجار مي شود. تعيين اهداف براي سبزهاي پررنگ بسيار مهم است، اما مشکل آنها اين است که تعادل بين چيره دستي و بهترين عملکرد را بيابند. درگيري با طرح عظيم تر و قدرت برتر در تمام سطوح زندگي، در نهايت به حس راستين رضايت ختم مي شود.

شخصيت های سبز پررنگ متفکراني سريع، انتزاعي و تحليل گر هستند و مي توانند به آساني از يک مرحله به مرحله بعدي جهش کنند. آنها علاقه اي به کار با جزئيات ندارند و ترجيح مي دهند ايده ها را ارتقاء بخشند، برنامه ها را مديريت کنند و کارها را براي اجرا به انحصار ديگران درآورند. آنها الگوها و راه حل ها را تشخيص مي دهند، تا به سرعت با آن روبرو شوند و اهدافي را که مي توانند در مدتي کوتاه به دست آورند بنا مي نهند. سبزهاي پررنگ با هميّت و رقابتي هستند و از سختي هاي کار با دست لذت مي برند. آنها دوست دارند وقتشان را صرف پردازش هاي ذهني کنند و سپس ديگران را به کارهاي جسماني وادارند.

هنگامي که سبزهاي پررنگ ضعيف مي شوند، از شکست شخصي و بي اهميت بودن مي ترسند. آنها تلاش مي کنند تا اين ترس را با کنترل تمام جنبه هاي زندگي و نمايش قدرت، جبران کنند. قدرت طلبي آنها در واقع انعکاس عزت نفس پايين آنهاست.

سبزهاي پررنگ بايد از لحاظ ذهني، در کنترل زندگي شان باشند. اگر خودشان را در موقعيتي بيابند که خارج از کنترل باشند، ممکن است خسته، هراسان و مضطرب شوند. براي آنها سخت است که کالبد عاطفی شان را به حال خود بگذارند و بفهمند که بسياري از جنبه هاي زندگي با تلاش هاي انساني قابل کنترل نيست. لذت از مراحل زندگي و آنچه در خلال آن وجود دارد، درسي است که سبزهاي پررنگ بايد بياموزند.

آنها هرچيزي را فوري مي خواهند. وقتي کار با سرعت مورد نظر آنها پيش نرود، آنها متهاجم، ناصبور و ايرادگير مي شوند. گرايش آنان به تند خويي در کارها باعث مي شود ديگران صدمه پذير شوند. اين کمال گراها، در آرزوهاي بزرگشان غرق مي شوند و همين امر باعث مي شود ديگران را سرزنش و نااميد سازند.

هدف زندگي شخصيت هاي سبز پررنگ اين است که لذت زندگي را با قلبي گشاده تجربه کنند، تا  بدين سان هوشمندانه تکامل يابند، عواطفشان را يکپارچه سازند و ياد بگيرند که چگونه زندگي کنند و براي ديگران الگو باشند.

روحانيت، انديشه اي ناآشنا براي آنان نيست. از آنجا که آنان در پردازش انديشه ها، بسيار تبحر دارند، قادرند بفهمند، يا حتي به ديگران آموزشی جامع در مورد خدا و مذهب ارايه دهند. چالش واقعي آنها تجربه ي واقعي اتصال قدرت درون، خداوند و زندگي با آن است.  وقتي آنها قلب خود را مي گشايند، اين اتفاق، اجتناب ناپذير و بي هيچ تلاشي اتفاق مي افتد.

زندگی اجتماعی

سبز پررنگ در جامعه ي ما با پول، ثروت و تجمل متجانس است. سبزهاي پررنگِ اشرافي معمولاً در يک زندگي اشرافی پر از پول زندگي مي کنند. سبک انحصاري زندگي و همچنين پول بسيار مهم است. ثروت، نشان دهنده وضعيت عالي آنهاست و به آنها امنيت خاطر مي دهد. آنها معمولاً اعتقاداتي متعادل و رفتاري اجتماعي دارند. ظاهري به شدت جذاب، در ميان سبزهاي پررنگ اصلاً چيز عجيبي نيست. آنها توجه مفرطي به ظاهرشان دارند و ترجيح مي دهند، لباس هاي مد روز، گران و يا سکسي بپوشند.

بعضي اوقات آنها در پذيرفتن تمام افراد بشر به صورت مساوي مشکل دارند.آنها تنها با افراد هم سطح خودشان ارتباط برقرار مي کنند و به ارجحيت معتقدند. براي آنان کار مهم اين است که بياموزند، بفهمند و بپذيرند که بسياري از افراد، سبک زندگي شان کاملاً با آنان فرق مي کند.

سبزهاي پررنگ، قدرتمندانه ارتباط برقرار مي کنند. آنها شخصيت هايي اجتماعي دارند و به خوبي مي دانند که چه مي خواهند و هيچ ترسي از ابراز وجودشان ندارند.

خویشايندی و صميميت

يکي از بزرگترين مشکلاتي که سبزهاي پررنگ با آن مواجه مي شوند، خويشاوندي است. آنها آرزوهايي بزرگ راجع به ديگران دارند، که ممکن است بسياري از آنها محقق نشود.

آنها خواهان خويشاوندي صميمي، نزديک و عاشقانه، سرشار از پذيرش، حرارت و حمايت هستند. سبزهاي پررنگ معمولاً در ديگران، در جستجوي ويژگيهاي کميابي هستند که در نهايت درمي يابند که هيچ کس جز خودشان قادر به ارائه ي آن نيستند.

بنابراين شخصيت هاي سبز پررنگ ممکن است، در يافتن همسري که براي آنها کامل باشد دچار مشکل شوند. به هر حال، ممکن است شخص يا مورد نامناسبي پيدا کنند. اگر زوج آنها به قدر خود آنها با هميّت و هدف محور نباشد و طبق توقعات او زندگي نکند، آنها به راحتي خسته و از روابط زده مي شوند.

ارتباط براي سبزهاي پررنگ بسيار اساسي است. مباحثه در مورد ايده ها و پروژه هايي که در دست اقدام دارند، يکي از تعامل هاي مهمي است که سبزهاي پررنگ با همسرانشان ايجاد مي کنند.

سبزهاي پررنگ معمولاً هم جذابيت فيزيکي و هم جذابيت ذهني دارند. رفتار با شکوه آنها، درهاي بسياري، از جمله تجارت را، بر آنان مي گشايد.

براي سبزهاي پررنگ، رابطه جنسي در اولويت نيست. هرچند که مي تواند تجربه ي جسماني، عاطفي يا اين که خالي از احساسات عميق باشد. آنها به آساني مي توانند مرز بين صميميت نزديک و لذت جسماني پاک را بفهمند.

آنها متأثر از ايده هاي روشنگرانه و قدرت تأثير گذار بنفش ها هستند. قرمزها آنها را به واسطه ي قدرت فيزيکي شان بر مي انگيزاند. شخصيت هاي نارنجي فضايي بيشتر نياز دارند.

آبي ها و نيلي ها براي آنها بيش از حد احساساتي و درون گرا هستند، بنابراين سازگاري مطلوبي به وجود نمي آيد. طرز تفکر قرمزهاي پررنگ و نارنجي- زردها براي سبزهاي پررنگ گيراست. سبزها و سبزهاي پررنگ مشترکات بسياري دارند، با اين وجود بايد هميّتشان را در حصول موفقيت در اهداف، با هم تقسيم کنند. سبزهاي پررنگ نياز به فهم و ادراک بازيگوشي زردها دارند، در اين صورت رابطه اي متعادل برقرار خواهد شد.

سبزهاي پررنگ نياز به همسري دارند که به قدر آنها قوي، باهوش و با هميّت باشد و مورد پذيرش و تشويق سبزهاي پررنگ قرار گيرد. سرانجام، هنگامي که دروازه ي عواطفشان گشوده شود، زوج هاي بسیار صميمي خواهند بود. يکي از دلايل ازدواج مي تواند ضمانت امنيت مالي و وضعيت متعالي اجتماعي باشد.

وقتي يک سبز پررنگ قلب و ذهنش را متعادل مي سازد و با شهود و قدرت برترش اتصال مي يابد، مفهوم واقعي تزويج روحي شکفته مي گردد و تنها دليل براي عاشقي، فقط خود عشق است.

امور مالی و شغلی

سبزهاي پررنگ در مديريت پروژه و هم آرايي گروه عالي هستند. آنها غالباً خودشان کاري مستقل دارند، يا  در سطوح بالاي شرکت ها مشغول هستند. رهايي، گنجايش ذهني قوي و مهارت هاي ارتباطي، توانايي آنها را براي موقعيت هاي رهبري، ايجاد حس تمايز و اهميت، افزايش مي دهد. اين شخصيت هاي آگاه به کار و کارآفرينان موفق، اُسوه ي ميدان کارزارند.

سبزهاي پررنگ با سرعت و به طور مؤثر چالش ها را حل و فصل مي کنند. اين امر به خاطر ذهن روشن و پرسرعتي است که به آنان اجازه مي دهد دائماً گزينه هاي جديدي را ببينند. سبزهاي پررنگ در طرح و برنامه و ارتقاء آن چيره دست هستند و مي دانند چگونه ايده ها و انديشه ها را به روشني با هم مرتبط سازند. اين توانایی، آنها را قادر مي سازد تا نه تنها مسايل خود، که مسايل ديگران را به نحو احسن، حل کنند. آنها فوق العاده با هميّت و هدف محورند. سبزهاي پررنگ از يافتن سريع ترين و بهترين راه حل، خرسند مي شوند.

شخصيت هاي سبز پررنگ پند و اندرزهايي مشفقانه دارند. آنها ظرفيت و توانايي کمک به ديگران را دارا هستند و نيز از آن لذت مي برند. اما از اين که پند و نصيحت آنها، مورد کم لطفي قرار گيرد، دلگير و منزجر مي شوند.

سبزهاي پررنگ ترجيح مي دهند، در حيطه ي تجاري، تمام قواي بالقوه شان را به کار گيرند و مستقل، رئيس يا در موقعيت هاي بالاي مسؤوليتي باشند. آنها دوست دارند نماينده ي انحصاري باشند. سبزهاي پررنگ در بسياري از حيطه ها، مشغول به کار مي شوند، به شرط آن که درآمدي مطلوب و آبرومندانه داشته باشند. آنها پول و هرچه را که بتواند براي آنها کارآيي داشته باشد، دوست دارند. آنها به سمت مشاغلی کشيده مي شوند که با پول سروکار دارد و درآمدي بالا را تضمين نمايد.

براي موفقيت واقعي در تمام سطوح، بايد قلبشان را نيز با امور مالي و شغلي شان درآميزند. در غير اين صورت، موفقيت چشمگير آنها هرگز جز در حيطه ي مادي به ظهور نخواهد رسيد. در اين شرايط زندگي آنها لبريز از موفقيت ها و ارزش هاي شخصي پوچ خواهد شد.

برخي از مشاغل سبزهاي پررنگ عبارت است از: مدير بانک، کارآفرين، وکيل دادگستري، کارشناس بازاريابي، بنگاه معاملاتي املاک يا بازار بورس، فروشنده ي اقلام گران، مدير و هيأت اجرايي، مشاور توليد و مالي.

سلامت، بهبود و رشد

بهترين راه براي سبزهاي پررنگ، اين است که هماهنگي عاطفي، ذهني و روحي داشته باشند و تمام مسؤوليت زندگي شان را، خود، به عهده بگيرند. به شرط آن که واقعاً تشخیص دهند که در جهان بيرون و درون در پي چه چيزي هستند، و با گام هايي پويا بتوانند به طور تمام و کمال، نيروهاي حرکتي خود را بروز دهند.

سبزهاي پررنگ نياز دارند که انرژيهاي ذهني قدرتمند شان را و همچنين آمال متعالي شان را به مسيرهاي هدفمند مثبت جاري سازند. ایشان هرچه بيشتر با قلبشان درتماس باشند، موفق تر و راضي تر خواهند بود.

سبزهاي پررنگ به فعاليت هاي صرفاً جسماني علاقه ندارند. اشتغال به هر نوع  ورزش، تنها براي سرگرمي، براي آنها مفهومي ندارد. اگر دليل خوبي براي بهبود جسماني بيابند، دست به کار مي شوند. اين مطلب مي تواند شامل جذابيت همه جانبه ي قدرت جسمي باشد. تمرين هاي جسماني همچنين بايد مفهومي بيشتر از سلامت و تجديد قوا داشته باشد. ورزش بايد بتواند ذهن هميشه فعال آنها را آرام سازد.

نوارهاي ريلکسيشن ذهني و سفرهاي تجسمي و تخيلي، شيوه هايي هستند که به اندازه ي دستگاه های تعادل و ارتقاء مغزي، شخص را به وضعيت عميق و آرام ذهني مي رسانند. به محض حصول آرامش ذهني، سبزهاي پررنگ دروازه هاي قلبشان را مي گشايند و راهي ابعاد برتر آرامش، خلاقيت و تمرکز مي شوند. سبزهاي پررنگ بايد بياموزند که مخازن نيروي حياتشان را به طور معمول پر نمايند. به محض اين که ذهنشان آرام شود و به انتظارات متعالي شان بپردازند، خواهند يافت که فضاي دروني کافي براي آرامش و تجديد قوا، دارند.

سبزهاي پررنگ حتي اگر مستقل و داراي اراده اي قوي باشند، باز هم ترس از متمايز بودن و پذيرفته نشدن را در اعماق وجود دارند. زندگي تغيير، تحول و بسط و گسترش است. نا امني، يکي از چالش هاي ناگزير زندگي است. قلبي همگرا و شهودي همراه با ذهني قوي به سبزهاي پررنگ کمک مي کند، تا از نياز شديدي که به کنترل زندگي شان دارند، چشم پوشي کنند. بدين ترتيب مي فهمند که کنترل در ید پرقدرت نيروي برتر است و طبعاً فشار رواني حاصل از ميل شديد به موفقيت فروکش مي کند. قرار دادن زندگي در دستهاي خدا، به طور پويا، قلب و شهودشان را جذب مي کند و آنها را در تمام ابعاد به قدرتي راستين منتهي مي سازد.

بالا
error: Content is protected !!