بارگذاری

آبی در هاله:

     آبي يک حس قوي از صلح، صفا و آرامش را نشان مي دهد. آبي روشن شفاف نشان دهنده ي متانت و طبيعت آگاه است، در حالي که آبي پررنگ تر نشانه ي توانايي برقراري ارتباط و عشق به مکالمه است. آبي تيره و کدر نشانه ي عدم وجود انرژي است و عواطف تنها (بی همدم)، غم و افسردگي را آشکار مي سازد، همچنين مي تواند نوعي انزوا و حس گريز از جمع را نشان د هد. آبي رنگ چاکراي پنجم (چاکراي گلو)، گردن، گوش ها، سينوزيت و سيستم تنفسي است.

  • آيا به ديگران بيش از خودتان علاقمند هستيد؟
  • آيا براي شما ايجاد مرز و گفتن “نه” سخت است؟
  • آيا موفق به ارتباطي سالم، دوستانه و مطمئن مي شويد؟
  • آيا عميق ترين عواطف و احساساتتان را به ديگران بيان مي داريد؟
  • آيا وقت کافي براي استراحت و تجديد قوا داريد؟
آبی هاله نورانی چاکرا

ویژگی‌های عملکرد شخصيت‌های آبی

حیطه
توضیح
جسمانیمدد رسان، مراقب، آرام، راحت، تسکين دهنده، فعاليت جسماني آرام، خسته
عاطفیقلبي، حساس، مراقب، آرام، احساسات عميق، صلح جو، سپاسگزار، مشتاق، ايثارگر، احساس يگانگي، متعهد، تسليم، صدمه پذير، ترحم جو
ذهنیروشن، آرام، صلح جو، تفکر متعادل، خرسندي، آرام
روحیخداوند عشق است و اشتياق، روابط و روحانيت در اولويت است
انگیزشیصلح و هماهنگي که تجربه مي کنند، عشق و حمايتي که مي توانند تقديم کنند
مأموریتیخدمت به بشريت، داد و ستد عشق و شفقت
رشدتغيير وضعيت ذهن مصدوم به مسؤوليت، مراقبت از خود، درخشان ماندن
ورزشیپياده روي، دوچرخه سواري، پيک نيک، تمام فعاليت هاي آبي، ساحل، شنا
تجدید قوامديتيشن، موزيک ملايم، پياده روي در طبيعت، زندگي در يک محيط پرانرژي
ارتباطیصداهاي ملايم، ابراز احساسات، شخصي و نزديک
تعاملیمحافظه کار، خانواده محور، مراقب، حمايت گر
خویشاوندیهماهنگ، آرام، مهربان، مراقب
اجتماعی، دوستانبسيار اجتماعي، براي خانواده و دوستان هر کاري را انجام مي دهند
جنسی، روابط خصوصیآگاه و عاشق، صميميت برتر از جنسيت
مالیامنيت، اطمينان، رضايت بخش
موفقیتچه قدر ديگران را دوست دارند و مورد لطف ديگران هستند
حرفه ایتمام مشاغل انساني، حمايت گر و مراقبت کننده، هرجا کمک نياز است، آنها حاضرند
شغلیپرستاري، محافظت، کشيش، خانه دار، پرستار بچه، کارداران اجتماعي، معلم، تراپيست، مشاور، منشي، حسابدار

ذهن/ بدن

آبي ها مراقب ترين، تقويت کننده ترين و حمايت گرترين شخصيت ها هستند. آنها با قلب و عاطفه شان زندگي مي کنند. هدف زندگي آنها، کمک و دوست داشتن ديگران است. آنها به بشريت مي آموزند که بي عشق، هيچ چيز مفهوم ندارد. آبي ها در اين سياره، براي خدمتگزاري به بشريت آمده اند. آبي درستکار، به بشريت، سر سپردگي، ايثار، از خود گذشتگي و ارزش هاي والا عرضه مي دارد.

آبي ها دوستانه و مهربان هستند. آنها براي آرامش قلب گشاده شان احتياج دارند تا اوقات زيادي را براي خود داشته باشند. انگيزه آنان خدمت رساني و کمک به ديگران و ابراز عشق و محبت است. آنها ايده ها و انديشه هاشان را بيشتر بر اساس احساس و فطرت پردازش مي کنند، تا از ديدگاه ذهنشان. بنابراين ممکن است در مباحث هوشمندانه، احساس کنند که در آن موضع حاضر نيستند.

رفتارهاي شهودي و عاطفي، ممکن است به سرعت تفکرات هوشمندانه يا حقايق علمي پذيرفته نشود. اما براي آبي ها، هيچ حقيقتي جز آنچه از قلب و روحشان نشأت مي گيرد وجود ندارد.

آبي ها دانش و خردي دروني و طبيعي دارند. آنها بدون نياز به حقايق يا اطلاعات براي اثبات مطلب، آنها را احساس مي کنند و مي دانند. آنها در دنياي درون خود با صداهايي که آنها را رهنمود مي شود، هماهنگ مي شوند. آنها بسيار با ديگران هم احساس مي شوند و عواطف و افکار ديگران را درک مي کنند. چالش آنها اين است که خودشان را محافظت کنند، تا از احساسات اطرافيان صدمه نبينند. آبي ها عاطفي ترين شخصيت ها در بين رنگها هستند و نياز دارند که دائماً خود را شفاف و متمرکز سازند. کارهاي مفيد آنان، صحبت با دوستان در مورد مشي دروني شان، نوشتن مطلب در يک مجله، يا حتي سکوت است. ایشان از اين طريق عواطف شديدشان را تسکين مي بخشند.

برخي آبي ها، ديگران را بيشتر از خودشان دوست دارند. آنها پرستار و مادر زاده شده اند. آنها تاريخ تولدها را به خاطر دارند، مراقب بيماران هستند و هميشه شانه ای گرم براي کساني هستند که مي خواهند گريه کنند. آنها ناصح، مشاور و شفاگرند. بسياري از افراد از بودن با آبي ها لذت مي برند، زيرا آنها عشق، اعتقاد و بخشايش را بروز مي دهند.

آبي ها به آساني مي گريند و عواطف قوي لذت، حزن، شفقت و فروتني را بدين ترتيب تسکين مي بخشند. ديگر رنگها غالباً به سختي عواطف شديد آبي ها را درک مي کنند. به هر تقدير، اين عمق عاطفي به آنان گرما، بخشندگي و حمايت گري را نسبت به ديگران بخشيده است.

موهبت عمده ي آبي ها، توانايي ابراز عشق بلاشرط، شهود قدرتمند و “دانش درونشان” مي باشد. مهم نيست چه مي شود، آنان همواره مي بخشند. آنها “بسيار نجيب” هستند و از آن ویژگی نيز بهره مند مي شوند. بنابراين بايد در تمام موفقيت ها مراقب خود باشند، تا کسي به آنها توهين نکند.

آبي ها، معمولاً حق ديگران را بدون کمترين مقاومت مي پذيرند. سازش و مدارا شعار آنان است. برای آنان، تشخيص و تميز صحیح، ماندن در موضع قدرت و “نه” گفتن در مواقع لزوم، مشکل است. درستکاری در راس همه ی امور قرار می گیرد، ولو در اغلب موارد آنان به ديگران اجازه مي دهند تا از آنها سودجويي کنند و آنها را منزجر، مضطرب و نا اميد سازند.

برخي از آبي ها بیش از هر چيز ديگر به علايق ديگران اهمیت می دهند. آنها از شنيدن مشکلات ديگران لذت مي برند، و نيز گنجايش آن را دارند که مشکلات آنان را درک کنند، بدون آن که بر وقايع، قضاوتي داشته باشند. از آن جا که وقت زيادي را صرف علايق ديگران مي کنند، بعضاً خودشان را فراموش مي کنند. آنچه براي آبي ها بيش از هرچيز اهميت دارد، اين است که بايد وقت بيشتري را براي رشد و تکامل خودشان اختصاص دهند، تا کمک به اطرافيان.

بعضي از آبي ها ترسي ریشه ای از اين دارند که اگر به زندگي خودشان ارجحيت دهند، ديگران آنان را طرد کنند، از خود برانند و ديگر دوستشان نداشته باشند. آنان از صدمه زدن به ديگران مي ترسند، چرا که خود از صدمه ديدن مي ترسند. آنها فوق العاده نيازمند اين هستند که عشق به خود را تشخيص دهند و بفهمند که “نه” گفتن به مفهوم “دوستت ندارم” نيست. آنها بايد مرزهاشان را با ديگران تعيين سازند، زيرا آمادگي اين را دارند که به دوستان و حتي غريبه ها اجازه دهند که وارد ميدان انرژي شان شوند که در این صورت ایشان ابزار محافظت لازم را در خود ندارند.

آبی ها بعضي اوقات تحت تأثير انرژيها و خصوصيات ديگران قرار مي گيرند. اين اتفاق به ويژه هنگامي مي افتد که در حال مراقبت،کمک و تقويت ديگري هستند. آنها از همان موضع بيماري يا مورد خاص صدمه مي بينند.

چالش آبي ها تشخيص و قبول اين مطلب است که آنها نیز مورد عشق هستند. آنها چون حساس هستند، به آساني صدمه مي بينند. آبی ها مي خواهند احساس کنند که مورد پذيرش هستند، پس براي کمترين توجه و محبت ممکن است هر کاري بکنند.

آبي ها در تفکراتشان بسيار رقیق و شفاف هستند. آنها ذهني آرام و صلح جو دارند. آنها بيشتر از افکارشان، بر احساسات و عواطفشان متمرکز هستند. وظيفه ي آنها اين است که ادراکشان را به روابط آناليز جزيي، فرموله کنند.

آبي ها معمولاً کار و فعاليت جسماني را دوست ندارند. براي اين افراد حساس، دنياي فيزيکي پر سر و صدا، بي رحم و خشن است. آنها ترجيح مي هند در دنياي عواطف و روحانيت خود غرق شوند. آنها از ورزش هاي غيررسمي يا فعاليت هايي که بتوانند با دوستان و خانواده انجام دهند، لذت مي برند. از آن جا که از لحاظ جسماني خیلی پرتحرک نيستند، و از آن جا که آبي، رنگ بسط و گسترش است، ممکن است خيلي راحت افزايش وزن پيدا کنند.

اگر وجود آبي ها ناهماهنگ شود، ممکن است رفتارهاي نمايشي و عارضي نشان دهند و د ائماً به دنبال کسي يا چيزي براي دوست داشتن بگردند. خودشان را مصدوماني فريب خورده مي بينند، که لبريز از ترحم جويي است. بعضي وقت ها ممکن است احساس کنند، به خاطر احساس ارزش مجبورند دوست بدارند، و آنگاه در عوض به خاطر اينکه مورد عشق قرار گرفته اند، شرايط را فداي آن عشق مي کنند.

آبي های نامتعادل، فاقد اعتماد به نفس هستند و دچار احساس بي ارزشي مي شوند، و ارزش خود را زير سؤال مي برند. آنها براي اين دوست داشتن هاي مکرر مورد نکوهش قرار مي گيرند، و اين مسئله در خاطر آنها باقي مي ماند. آنها خود را مسؤول اشتباهاتي مي دانند که خود در آن دخيل نبوده اند، مسؤوليت آن را شخصاً به عهده مي گيرند و هزاران بار خود را سرزنش مي کنند.

آبي ها بسيار روحاني هستند. آنها به خدواند، به عنوان نيروي برتر در کل هستي، ايمان دارند. خداوند، نماز، نیایش و مذهب، نقش بسيار مهمي را در زندگي آنان ايفا مي کند. آنها نمي توانند بدون روحانيت و عقايدي که با هدف زندگي آنان هم راستا است، وجود داشته باشند. روحانيت، براي آنان به مفهوم اتصال زندگي روزمره به رهنمودهاي درون و شهود است. اين حقيقت آنان است و اين حقیقت، دليل عشق و شفقت عظيم آنان است. آنها ايمان و توکلي بي اندازه به خداوند دارند. در موارد سختي و شدت، آنها قادرند به منابع دروني قدرتمندشان متصل شوند، و اين چنين است که مي توانند به کمک و حمايت ديگران ادامه دهند.

زندگی اجتماعی

آبي ها از بودن با مردم لذت مي برند. آنها بسيار اجتماعي هستند و هميشه به فکر نيازهاي آنان مي باشند. آبي ها در تمام حيطه هاي اجتماع، که نياز به ارايه ي خدمات و حمايت است، حاضر مي شوند. آنها اين کارها را بي هيچ چشم داشتي مي کنند و در واقع نيروي قدرت مند عشق و شفقتشان را آزاد مي سازند.

دوستي آبي ها، مدوام و پابرجاست. آنها با دوستدارانشان قوياً متصل هستند، هرچند تماس نزديک نداشته باشند. آنها در تمام ابعاد، از قبيل شيوه هاي رايجي چون نامه نوشتن يا مکالمه ي تلفني با دوستدارانشان با عشق و محبت ارتباط برقرار مي کنند.

آبي ها نمود مؤنث يا طبيعت مادر تقويت کننده را دارند. آنها جنبه ي فعال مردانه را متعادل مي کنند، و به ما کمک مي کنند تا هر دو انرژي را در درون خودمان و در جامعه مان همگرا کنيم.

خویشايندی و صميميت

آبي ها بايد در يک خويشاوندي هماهنگ باشند، تا بتوانند سالم زندگي کنند. آنها مي خواهند دوست بدارند و نيز دوست داشته شوند. آنها تزويج شگفت انگيزي دارند، زيرا دوست دارند معشوقشان را مورد حمايت و مراقبت قرار دهند. سبک زندگي آنها زندگي خانوادگي است که از دل، شاد و هماهنگ باشد. آنها از همسرشان توقع دارند که قدرتمند و آزاد پاسخ عشقشان را بدهد و نيز حمايتگر و مراقب آنان باشد. براي آنان سخت است که بفهمند که ديگران عمق عواطف قوي آنها را درک نمي کنند و رفتارهاي عاطفي و ذهني متفاوتي دارند.

آبي ها خواهان ازدواج و زندگي در يک خانواده ي مستحکم هستند. عشق و محبت، براي آنان از رابطه ي جنسي، مهم تر است. نوازش و احساس محبت و عاطفه همسرشان مهمتر از هيجان تحريک جنسي است. رابطه جنسي براي آنان يک تجربه ي عاطفي و روحي است و براي آنان که زوج هايي روحي هستند، رشته هاي قوي ايجاد مي نمايد.

آبي ها وفادار هستند و يک زوج بيشتر اختيار نمي کنند. اگر آنها از همسرشان توقع عاطفي زيادي داشته باشند، ممکن است آنها را از خود برانند. در خويشاوندي هاي نامتعادل، آنها وابسته مي شوند. روابط خويشاوندي براي آبي ها زمينه ي وابستگي را بوجود مي آورد.

آبي ها دوست دار قدرت قرمزهاي پررنگ، امنيت نارنجي- زردها و استقلال سبزهاي پررنگ هستند. آنها بايد مطمئن شوند که متضرر نيستند و اساس روابط بر آگاهي و عشق است.

نارنجي ها و آبي ها در طيف متضاد هم هستند، بنابراين فوق العاده مي توانند براي يکديگر آموزنده باشند. آبي ها و آبي ها رابطه اي بيش از حد عاطفي خواهند داشت، مضاف بر اين که هيچ يک قادر به هدايت رابطه نخواهند بود. آبي ها اشتياق و روحانيت بنفش ها و ارغواني ها را دوست دارند. سفيد ها و آبي ها، خداوند و روحانيت را در رابطه شان به طرز باورنکردني دارا هستند.

براي آبي ايجاد يک زندگي روحاني هماهنگ به همراه همسري مهربان و آگاه بسيار مهم است و آنگاه آنها زندگي رضايت بخش و شاد توأم با صلح و صفا خواهند داشت.

امور مالی و شغلی

ارزش هاي عاطفي و روحي براي آبي فوق العاده برتر از پول است و نقشي عمده تر از مسايل مالي دارد. آبي ها با پول محتاطانه و مراقب عمل مي کنند. آنان بايد مطمئن شوند که تمام مخارج و نيازهايشان را تحت پوشش قرار داده اند و در شرايط طبيعي، هرگز خود را در مخاطرات مالي نمي اندازند.

آبي ها مشاوران و تراپيست هاي فوق العاده اي هستند. شنوندگاني عالي هستند و به راحتي مي توانند خود را با احساسات و افکار ديگران هماهنگ سازند. آنها دوست دارند در خدمت ديگران باشند، خصوصاً اگر اين امر به صورت سرويس هاي تک نفره باشد. اگر آبي ها شغلي را انتخاب کنند، که به آنان زمينه ي ابراز وجودشان را ندهد، آنها غمگين مي شوند.

در گذشته آبي ها، اساساً در مشاغل خصوصی يا اجتماعي يا در منازل به عنوان مادر يا خانه دار مشغول مي شدند. در چند دهه ی اخير، موقعيت هاي بيشتري در دسترس است و بسياري از آبي ها، افق هايشان را گسترانيده اند و تا مشاغل تجاري نيز پيش رفته اند. آنها وفادار، حمايت گر و گروه محورند. آنها روح جمع را با ذکر مثال، رهبري مي کنند؛ آنها به ديگران نشان مي دهند که کار کردن و ايجاد محيطي حمايت کننده، گروه را شکوفا مي کند و آنها را به حصول موفقيت هاي حيرت آميز و قدرتمند مفتخر مي کنند. آبي ها مشکلاتشان را با حفظ آرامش و نفوذ به آن حل مي کنند. آنها به شهودشان گوش فرا مي دهند و به آن اعتماد مي کنند، و با موقعيت از موضع قدرت برخورد مي کنند. آنها دانشي دروني دارند، بنابراين مي دانند بايد چه کنند. چالش آنها عملکرد لازم و ايجاد تغييرات است. بهتر است عادات و الگوهاي کهنه را کنار بگذارند و با آغوش باز موقعيت هاي جديد را بپذيرند.

آبي ها معمولاً براي تصميم گيري احتياج به فرصت دارند. اما با توجه به الهامات دروني که دارند، قادرند تصميمات محکمي اتخاذ نمايند که نه تنها براي خود که براي عموم جامعه ارزشمند است. وقتي آبي ها با توجه به شهودشان وارد عمل مي شوند، رشد و تعالي فوق العاده اي مي کنند و اهداف شخصي شان را از عشق به خود و تقويت شخصي تا خدمت به بشريت گسترش مي دهند.

برخي مشاغل آبي ها، عبارتند از: شفاگر، پرستار، کشيش، راهبه، خانه دار، مادر، پرستار بچه، خدمات شخصي، کارگزار اجتماعي، مشاور، معلم، تراپيست، مشاور فني، درمانگر، منشي، حسابدار، مدير شخصي، داوطلب.

سلامت، بهبود و رشد

براي يک تمرکز واقعي، آبي ها بايد خودشان را بي قيد و شرط دوست بدارند. وقتي آنها بر ترس از تنهايي که بزرگترين ترس آنان است، فايق آيند، خواهند توانست آزادانه احساسات قوي شان را بروز دهند و زندگي با مفهوم و خرسندی داشته باشند.

آبي ها بايد مرزها شان را روشن سازند و تصميم هاي واضحي بگيرند، آنها بايد ياد بگيرند که احساساتشان را ابراز دارند و هرگاه لازم بود که سربلند بمانند، بگويند: “نه”. اتصال به قدرت شخصي شان و استفاده از آن به آنان در حصول اهداف و حتي ابراز عشق بيشتر کمک مي کند. آبي ها بايد محيطي آرام و هماهنگ خلق کنند. آنها بايد تصميماتي راسخ در حيطه ي دوستي و محيط کارشان اتخاذ نمايند. آنها بايد ياد بگيرند که از خودشان محافظت نمايند.

آبي ها وقت زيادي را براي خودشان نياز دارند. آنها دوست دارند در محيطي آرام به صداي موسيقي هارمونيک گوش دهند، يا حتي فقط در يک اتاق آرام بنشينند. تنهايي براي آنان قدرت بخش است و به آنان اجازه مي دهد، تا به درون خود راه يابند. آنها دوست دارند به کليسا يا ديگر جاهاي روحاني بروند، تا قواي درون را باز يابند، تا بدين ترتيب بتوانند، انرژي لازم براي اهداف زندگي شان داشته باشند. مديتيشن و نماز، مهمترين و مؤثرترين ابرازهاي دستيابي به آرامش و نشاط درون است. همچنين بودن با افراد مثبت روحاني نيز نقشي بنيادين دارد.

آبي ها نياز دارند که دائماً از وضعيت کالبد عاطفي شان با خبر باشند. آگاهي از ارتباط ذهن/ بدن / روح به آنها کمک مي کند، تا سالم و قوي باقي بمانند. مأموريت آنها اين است که ابتدا از طريق عشق به خود، قوي بمانند و سپس براي بقيه الگو شوند.

بالا
error: Content is protected !!