بارگذاری

زرد در هاله:

     زرد، رنگ نور خورشيد و طبع آسان گير است. زرد روشن شفاف نشان دهنده ي هوش و خود آگاهي است. اين رنگ، رنگ ادراک منطقي و تفکر علمي است. زرد تيره و کدر نشان دهنده ي حالت عصبي با تفکر غير روشن است. اين خصوصيات، به تنهايي و خود محوری يا وسواس منتهي مي شود. رنگ زرد، رنگ چاکراي سوم يا شبکه خورشيدي، معده، کبد، روده ی کوچک و دستگاه گوارش است.

  • آيا در زندگي تان به قدر کافي شادي و لذت داريد؟
  • آيا گرايش هاي اعتياد آور داريد؟
  • آيا مواجه با احساسات شديد براي شما يک چالش است؟
  • آيا ذهن و قلب شما متعادل است؟
  • آيا روي يک سيستم يا الگوي اعتقادي خاص متمرکز مي شويد؟
  • آيا به قدر کافي حرکت جسماني، ورزش يا رقص انجام مي دهيد؟
  • آيا گفتگوهاي رضايت بخش هوشمندانه داريد؟
  • آيا روي پروژه هاي مورد علاقه تان که برايتان لذت بخش است کار مي کنيد؟
زرد هاله نورانی چاکرا

ویژگی‌های عملکرد شخصيت‌های زرد

حیطه
توضیح
جسمانیخورشيدي، بازيگوش، خلاق، شاد، آسان گير، فعال جسماني، کنجکاو، آگاهي بدني قوي، پرانرژي، خستگي ناپذير
عاطفیشوخ انگيز، سرزنده، شفاف، درخشان، خوشحال، راحت، لذت جو، مستقل، دلسوز، عادتي
ذهنیخلاق، هوشمند، متمرکز، سريع ياد مي گيرند، نياز به فعاليت دارند، مشتاق پرسش و يادگيري، خودخواه، يادگيري سطحي، گسترده، هرگز نمي خواهند بزرگ شوند
روحیانديشه ها و فلسفه هاي ذهني، منعکس در عشق فردي، لذت، نشاط
انگیزشیتجربه ي لذت، شادي، بازيگوشی، خلاقيت
مأموریتیزندگي لذت بخش، خلاقيت، روشن و نوراني ماندن، انعکاس نور خورشيد و قلب يکپارچه
رشد

استقلال، تعهد، تمرکز، قانونمند

ورزشیفضاي آزاد، تمام فعاليت هاي شادي بخش، شنا، موج سواري
تجدید قواتعالي طبيعي توسط مديتيشن و نماز، ورزش هاي جسماني و ذهني،کالبد ذهني راهنماست
ارتباطیبازيگوش، روشن، خلاق، غالب، بسيار درخشنده، ممکن است تند صحبت کنند
تعاملیفعاليت فيزيکي و ذهني، سبک زندگي راحت، عدم قبول تعهد عميق عاطفي
خویشاوندیهمراهي، شخصيت هاي مستقل، خود محور
اجتماعی، دوستانبسيار اجتماعي و جذاب، دوستان زيادي دارد، اما تعداد کمي از آنها دوست صميمي هستند
جنسی، روابط خصوصیشاد و لذت بخش، جنسي
مالیالزام، اطمينان، قدرت، کسب و خرج آسان
موفقیتسطح لذت و خلاقيت، حصول اهداف شخصي
حرفه ایکارآزاد، نيازمند آزادي و استقلال فيزيکي، لذت.
شغلیتجارت، فروش، طراح، ورزش، هنر، کامپيوتر، درمانگر، شفاگر

ذهن/ بدن

زردها درخشنده ترين، شادترين و کودکانه ترين شخصيت هاي طيف رنگي هستند. اين ارواح آسان گير به شدت اهل شوخي هستند. آنها دوست دارند بخندند و قادرند از همه چيز زندگي لذت ببرند. اگرچه ممکن است تمرکز حواس برايشان کاري دشوار باشد، اما از فوايد ريلکسيشن، لذت خالص زندگي و زندگي خودانگيزانه آگاه هستند. آنان کساني هستند که در کنار ما زندگي را سخت و جدي نمي گيرند و هميشه به سوي روشني ها مي نگرند. خوش بيني کليد قدرت آنهاست و اين مطلب مي تواند به راحتي به اطرافيان آنان سرايت کند.

زردها از تمام تفريح و خلاقيت ها لذت مي برند و هميشه دوست دارند هوششان را بروز دهند. ميزان آنها براي زندگي، شادي و سرور است و در پي شادي متعادل در زندگي و کار هستند.

زردها باهوش و درخشنده هستند. آنها به راحتي ياد مي گيرند و اطلاعات را بدون نياز به ارتباط عميق تر يا دليل بيشتر، مي توانند پردازش نمايند. آنها دوست دارند با ذهنشان کار کنند و معمولاً خود را با فلسفه، ايده هاي ذهني و انديشه هاي روانشناسي پُر مي کنند. آنها از مباحثه در تمام موارد زندگي از اقتصاد تا روحانيت، لذت مي برند.

زردها نسبت به ايده هاي هنري و خلاقانه، خودانگيز و خودجوش هستند. به هرحال، آنها بيش از اتمام کار به لذت کار متمرکز هستند. آنها ابتکار را به خاطر نشاط و لذت انجام مي دهند، نه به خاطر حصول يا رسيدن به اهداف رفيع. يادگيري زردها پوياست و از طريق عملکرد ياد مي گيرند آنها سرشار از انرژي هستند که به آساني از فعاليت جسماني و ذهني شان تشخيص داده مي شود. براي آنان مشکل است که براي مدتي طولاني يک جا بشينند؛ آنها احتياج دارند که دائماً دستهايشان را تکان دهند. ممکن است آنها را در حالی ببينند که ناخودآگاه مشغول بازي با چيزي هستند، يا شکلي فکاهي مي سازند. سلامت براي آنها بسيار مهم است. اگر خسته يا منزجر شوند، نياز به آرامش و تسکين انرژيهاي بيش فعال شان از طريق کالبد جسماني، يا ذهن هوشمند و پرانرژي شان، پيدا مي کنند.

زردها در حالت تعادل، بسيار خلاق هستند. آنها از نوشتن، نقاشي کردن، تعمیر اشیاء، مجسمه سازی و کار با دستهاشان بسيار لذت مي برند. آنها مي دانند چگونه انرژيهاي نشاطشان را از طريق واقعيت ذهني و جسماني شان با تمام دگرگوني هاي آن جاري سازند.

در حالت تعادل، زردها بسيار خوشحال و راضي هستند. آنها به طور ذاتي هرآنچه را که در زندگي شان پيش مي آيد، مي پذيرند. زردها بازيگوش ترين شخصيت هاي طيف رنگي هستند و هيچ گاه نمي خواهند بزرگ شوند. در نتيجه، آنها معمولاً جوان تر از آنچه هستند، به نظر مي رسند. آنها دوست دارند مسافرت کنند، تا دنيا را ببينند و در يک ساحل اعجاب انگيز استراحت نمايند، يا تمام شب را با شادي به رقص و پايکوبي بپردازند.

بدن هاي زردها بسيار حساس است. آنها همچون يک آنتن، احساس مي کنند که ديگر افراد چه حسي دارند يا در يک اتاق چه نوع ارتعاشی را مي تابانند. بدن و ذهن آنها حجم اطلاعات توليد شده، توسط تکنولوژي پيشرفته جامعه را آگاهانه دريافت مي دارد. در نتيجه، آنها متمايلند تا از آن با سرعت زيادي استفاده وافر نمايند. آنها معمولاً نمي دانند چرا بدنشان به تأثيرات خارجي اين قدر به شدت واکنش نشان مي دهد. بيوسيستم جسماني دروني آنها محرک ها را احساس مي کند و سپس تلاش مي کند، تا آنچه را اتفاق افتاده است، تفسير کند. دشواري آنها تشخيص اين به اصطلاح علامت ها يا پيام و يکپارچه کردن آنها به صورتي است که آنها را راهنمايي نمايد و به شکل مثبت و خلاق قابل بيان باشد.

شما فوراً مي فهميد که چه موقع زرد خوشحال است يا چه موقع غمگين يا ناراحت، زيرا زبان بدن آنها قوياً احوال آنها را بيان مي دارد. بدن زرد هيچ گاه دروغ نمي گويد و هميشه حقيقت را نشان مي دهد. حساسيت و شهود آنها به خاطر بدن هاي فيزيکي و همچنين لامسه ي آنهاست. بنابراين، زردها معمولاً در مشاغلی همچون درمان يا ماساژ مشغول به کارمي شوند. آنها دوست دارند با مردم باشند و از کمک به ديگران لذت مي برند. آنها دست هاي شفا بخش و انديشه اي روشن نسبت به زندگي دارند. تمام اين ويژگي ها از آنها دکتر، تراپيست يا متخصصینی حاذق در تمام زمينه ها مي سازد.

اگر زردها به انرژي جوشان دروني شان وصل نباشند، يا اگر نياموخته باشند که چگونه اين انرژي را به صورت مبتکرانه و مثبت جاري سازند، هيچ انگيزه اي نخواهند داشت و ممکن است مبتلا به اعتيادهاي متفاوت شوند. زردها در صورتي که قوي نباشند، در زندگي تنبل و بي انگيزه مي شوند و هيچ انرژي براي زندگي مبتکرانه و لذت بخش نخواهند داشت. آنها بالغ نمي شوند و دائماً از قبول مسؤوليت سر باز مي زنند.

شخصيت هاي زرد ممکن است از خويشاوندي، تعهدات و الزامات بترسند و از آن فرار کنند، و به سادگي از آن غافل شوند، دائماً براي خودشان عذر تراشي کنند و با خمودگي از يک موقعيت به موقعيت ديگر بروند. برخي از زردها خيلي وقت شناس نيستند.

بعضي زردها درد و حتي تجربه آن را دوست ندارند. آنها تقريباً هرکاري انجام مي دهند تا از اين مطلب پرهيز کرده باشند.

زردها دوست دارند که حالت متعالي جسماني يا وضعيت طرب و شادي ذهني را تجربه کنند. اگر آنها روي فعاليت هاي مثبت متمرکز شوند، پرانرژي، مسرور و مبتکر باقي مي مانند. آنها احساس روشنی را با شرکت در فعاليت هايي همچون بودن در ساحل، برنزه شدن در مقابل آفتاب، دويدن، دوچرخه سواري، خلق هنر، نوشتن شعر يا عاشق شدن، دريافت مي دارند. زردها از تحرک جنسی، ورزش و ابتکار لذت مي برند.

زردها خارج – از- قدرت به وجوه منفي، همچون مواد مخدر، الکل، سيگار، کافئين، نيروبخش (مثل دوپينگ)، سکس، فلسفه هاي غيرواقعي يا تشکل هاي افراطي و تندرو کشيده مي شوند. در آغاز احساس تسکين مي کنند، اما بعد از مدتي اضطراب، خمودگي، بي توجهي و سردرگمي به سراغشان مي آيد. براي شادابي، بايد تمرکزشان را از عادت هاي منفي به سمت فعاليت ها و افکار مثبت تغيير دهند. از آنجا که بدن هايشان بسيار حساس و آگاه است، تأثيرات اعتياد طولاني مدت را متوجه خواهند شد.

زردها درکي جسماني و ذهني از روحانيت دارند. آنها خدا را در همه چيز مي بينند. آنها بايد تأثيرات هوشمندانه ي خدائيشان را با قلبشان يکپارچه سازند و به عميق ترين تجربه ي روحي منتهي شوند تا حداکثر لذت را احساس نمایند. شادي و عشق نشانه ي اتصال آنها با قدرت برترشان است. شخصيت هاي زرد از تفکرات فلسفي، اعتقادات و انديشه هاي روحي لذت مي برند. آنها دوست دارند ياد بگيرند و ذهنشان برانگيخته شود. آنها خواهان ادراک خدا به صورت کل هستند، اما به ندرت به مشي خاص يا سيستم اعتقادي براي مدت طولاني، متعهد باقي مي ماند.

زندگی اجتماعی

شخصيت هاي زرد، مخلوقاتي اجتماعي هستند. آنها عليرغم دوستان زيادي که دارند، باز دائماً چشم به راه دوست جديدي هستند. آنها بي اندازه از دور هم بودن لذت مي برند. آنها به هر جمعي خوانده مي شوند، زيرا با نشاط، آسان گير و معمولاً شوخ طبع هستند و به همان اندازه درخشش هوشمندانه اي نيز دارند. آنها دوست دارند در گروهها باشند، فرقي نمي کند در تشکل ها باشند يا به سادگي فقط با دوستان باشند. به هرحال، اين که آنها دوستان زيادي دارند، به اين مفهوم نيست که با همه آ نها الزاماً خودماني و صميمي هستند. تا جايي که بتوانند به طور کلي احساس راحتي با خود و ديگران کنند، با احساسات ناپايدار جمع دست و پنجه نرم مي کنند.

زردها دوست دارند دائماً از طريق جسم و ذهنشان فعاليت داشته باشند و از اين طريق از ارتباط و تعامل لذت ببرند. بسياري از آنها دوست ندارند به حال خود رها شوند، زيرا به شدت از تنهايي مي ترسند. آنها ممکن است به اين نتيجه برسند که داشتن دوستان زياد به اين مفهوم نيست که احساس پوچي و تنهايي، انسان را رها مي کند.

زردها به وقتي براي خود نياز دارند، تا بتوانند خود دروني راستين شان را بيابند. با اين کار آنها آرامش، اطمينان و حس عميق خانه را، که مشتاقانه طالب آن بودند، در مي يابند. فقط در همين لحظه است که آنها احساس انسجام مي کنند.

شخص زرد به راحتي به خاطر خود انگيزگي، شوخ طبعي و پرجنب و جوشی اش قابل تشخيص است. آنها دوستاني خوب هستند، با گشادگي و راحتي با ديگران ارتباط برقرار مي کنند و دوست دارند ديگران را نيز گرد هم آورند. براي آنان، صحبت کردن راهي ديگر براي ابراز خلاقيت و کاری بسيار لذت بخش است. هرجا که شادي و طرب باشد، زرد را خواهيد يافت.

خویشايندی و صميميت

زردها نياز به خويشاوندي دارند و مي توانند با همراهانشان بسيار با احتياط و آگاهانه برخورد کنند. آنها ترجيح مي دهند با کسي مزدوج شوند که با آنها بخندد، آنها را حمايت و محافظت نمايد، و مانع آزادي آنها نشود.

بسياري از زردها ترس شديدي از متعهد شدن دارند. آنها مي خواهند مستقل و آزاد باشند تا از هر آنچه که زندگي به آنها مي دهد لذت ببرند. در نتيجه، بسياري از زردها به طور کامل وارد زندگي زناشويي نمي شوند. از يک طرف صميميت را مي خواهند از طرفي ديگر ترس از آن دارند که پايبندي به يک زوج ممکن است آزادي و حق انتخاب را از آنان بگيرد.

زردها دوست دارند هوسراني کنند، و از هيجان عشق جديد، تجديد قواي عاطفي مي کنند. براي بسياري، جنس مخالف يک راه اتصال به زندگي و همچنين جبران کمبودهاي شخصی است. آنها نياز دارند تفاوت هاي بين مستقل بودن، عاشق و پايبند بودن و خويشاوندي را بر خودشان ببينند و بفهمند.

آنها بسيار جنسي هستند. آنها مقدمات جنسي را بسيار حساس و سرزنده انجام مي دهند. جنسيت براي آنها لذت بخش و نوعي آرامش جسماني و يک تجربه ي کلي جسمي است. احساس جنسي و ارضاء مي تواند رضايتي براي آنان ايجاد کند که با هيچ چيز ديگر قابل مقايسه نيست.

زماني که آنها اين حس را تجربه مي کنند، چيزي که يک حس “جنسي برتر” است، ممکن است زياده خواه شوند. آنها نياز دارند که روابطشان را با صميميت جنسي و عاطفي مستحکم سازند. سکس با هدف برتر، در مدت طولاني آنها را خرسند نخواهد ساخت. از آنجا که زردها از يک زندگي جنسي فعال لذت مي برند، دوست دارند با قرمزها، نارنجي ها و ديگر زردها باشند. بنفش ها مي توانند بصيرتي شگرف به آنان ببخشند. آبي ها عاطفي هستند و نياز به تعهد در ارتباط دارند. ارغواني ها و سفيدها معمولاً در کنار زردها مسرورند، زيرا هر دوي آنها از مباحث روحاني و فلسفي لذت مي برند. قرمزهاي پررنگ و سبزهاي پررنگ ممکن است براي زردهايي که زندگي را روشن، سرزنده و بدون تعهدات مي خواهند، کمي بيش از اندازه غضبناک باشند.

امور مالی و شغلی

زردها بسيار پيشگام هستند. آنها براي پروژه هاي جهشی جدید، بسيار عالي هستند. پول براي آنها مساله ي برتر نيست. آنها به راحتي پول به دست مي آورند، زيرا از کار سخت نمي هراسند، به هرحال، پول آنها به همان سرعت که به دست مي آيد، به همان سرعت نيز خرج مي شود.

زردها مشکلات را با چاره انديشي حل مي کنند. آنها قادرند راه حل هاي جديد، علمي و بديع خلق کنند. آنها همچنين در اتمام پروژه ها نيز مشکلاتي دارند. زردها برای آغاز کار و همچنين مشتاق نگه داشتن ديگران، بسيار خوب هستند. اگر تصميم به حرکت بگيرند، راه حل هايي نو خواهند يافت، اما ممکن است کار را به اتمام و سرانجام نرسانند.

زردها در تيم، اعضاي خوبي هستند و ديگران را نيز هدايت مي کنند. آنها با نشان دادن و نمايش به ديگران نشان مي دهند که کار چگونه است و چگونه انجام مي شود. آنها از انگيزه شان بهره مي گيرند. زردها بيش از تمام افراد در کارشان نشاط دارند.

برخي مشاغل زردها عبارت است از: پهلوان، کمدين، موسيقي دان، نقاش، هنرمند، دانش پذير، فيلسوف، گارسون، مکانيک، آشپز، راهنماي سفر يا مهماندار.

سلامت، بهبود و رشد

زردها دقيقاً مي دانند مفهوم اتصال بدن / ذهن چيست. مشکل آنها اين است که چگونه عواطفشان را با جنبه هاي فيزيکي و ذهني متصل سازند. اگر ياد بگيرند به قلبشان گوش فرا دهند، بسيار سالم تر خواهند بود.

زردها نياز دارند بفهمند که تعهدات در روابط، مي تواند به رسيدن به سطوح عميق تر صميميت و خودآگاهي شان کمک کند. اين فهم و درک مي تواند آزادي واقعي را در تمام جنبه هاي زندگي به ارمغان آورد. براي حل مسأله نبايد صورت مسأله را پاک کرد؛ آنها مي توانند راه حل هاي موفقي را در مواجه با تمام موقعيت ها خلق کنند و در اين راه از نظرات مثبت و سرشت آسان گيرشان کمک بگيرند.

فعاليت هايي همچون دوچرخه سواري، تنيس، رقص و دويدن براي آنها شادي بخش است و مي تواند احساس تازگي و سرزندگي حاصل از تماس با کالبدهايشان را در آنها ايجاد کند.

مديتيشن حرکتي و فعال همچون چي کنگ يا تايي چي تأثيرات مثبتي دارد، زيرا ذهن آنها متمرکز مي شود و به بدنشان و جريان انرژي کيهاني متصل مي شود.

زردها براي حصول هماهنگي در زندگي، نياز به راههاي مبتکرانه و بانشاط براي ابراز خود دارند. بيان فعالانه انرژيهاي فيزيکي، ذهني و عاطفي به آنان اجازه مي دهد، تا متعادل، شاد و مسرور، زندگي کنند. تمرين هاي جسماني، نشاط سالم جنسي، مديتيشن و نيايش، نقش اساسي در هماهنگي آنها با شهود و رهنمودهاي دروني دارد و مي تواند زردها را قادر سازد، تا به حداکثر آگاهي شان برسند. يکپارچگي بدن، ذهن، قلب و روح، کلید توانايي و قدرت شخصي آنان است.

بالا
error: Content is protected !!