بارگذاری

نارنجی در هاله:

     نارنجي نشانه­‌ي انرژيهاي عاطفي و مبتکرانه است. به ياد داشته باشيد که نارنجي ترکيب قرمز و زرد است. قرمز، انرژي تحرک و پويايي است در حالي که زرد هوشمندي و تمرکز شفاف است. نارنجي روشن، رنگ خلاقيت و اعتماد به نفس بوده و بيانگر شخصيت قوي است. شما براي ديگران جذاب هستيد و قلبي گرم و دلسوز داريد. نارنجي تيره و کدر به اين مفهوم است که ممکن است شما انزواي عاطفي يا انسداد در خلاقيت داشته باشيد. نارنجي رنگ چاکراي دو يا چاکراي جنسي، اندام هاي توليد مثل، روده ها، اَدرنال، طحال و کليه هاست.

  • آيا خودتان را از مسير خلاقانه نشان مي دهيد؟
  • آيا مراقب نيازهاي جسماني و عاطفي تان هستيد؟
  • آيا هميشه احساس مي کنيد که بايد تحت کنترل باشيد؟
  • آيا برخود و ديگران تحميل گر هستيد؟
  • آيا براي لذت و مسرت از زندگي تان وقت کافي صرف مي کنيد؟
  • آيا به غذاهاي کمک کننده به هاضمه احتياج داريد؟
  • آيا مواجه با عواطف يا افکارتان برايتان مشکل است؟
نارنجی هاله نورانی چاکرا

ویژگی‌های عملکرد شخصيت‌های نارنجی

حیطه
توضیح
جسمانیماجراجو، جسماني، مبتکر، جويايي مشتاق، دوستدار اين است که واقعيت هاي جسماني را شکل دهد و با آن دست و پنجه نرم کند، دوستدار هيجان
عاطفیشادي، لذت، مثبت انديشي، هم دردي، لذت از واقعيت جسماني، اعتماد به نفس، کنجکاوي، اضطراب عاطفي
ذهنیمبتکر، برنامه ريز، تحليل­گر، پرثمر، با هميّت، چالش­گر، کنترل کننده، نيازمند تحرک، رضايت، تنش
روحیتجربه­ي صلح و سعادت در پروژه­هاي مبتکرانه يا در ماجراجويي­ها
انگیزشیماجراجويي، عشق به تجربه، اشتياق به اتمام پروژه ها، هيجانی يا نشئه آدرنالين
مأموریتیزندگي با پتانسيل هاي خلاق توأم با لذت
رشدقدم به قدم، برنامه ريزي شده، قدرت مند، قوي، اتصال به زمين
ورزشیماجراجويانه، فعاليت در فضاي باز، کوهنوردي، اتومبيل راني، موج سواري
تجدید قواريلکسيشن ذهن و بدن، بيان مبتکرانه هماهنگ، زندگي لذت بخش
ارتباطیقدرتمند، رُک و صادق
تعاملیقوي و قدرتمند، هدف محور، کنترل کننده و مسلط
خویشاوندیهمراهي، استقلال، خود محور
اجتماعی، دوستانکاراکتر جذاب (جسماني و ذهني)، دوستان صميمي کم
جنسی، روابط خصوصیشاد و لذت بخش، رهايش و تمرين جسماني
مالیپروژه هاي ماجراجويانه و مبتکرانه
موفقیتدر سطح لذت و ابتکار، حصول اهداف شخصي.
حرفه ایآزاد، نيازمند آزادي شغلي و استقلال.
شغلیتجارت، فروش، بازاريابي، مديريت، کارآفريني

ذهن/ بدن

       در طيف رنگ ها، شخصيت هاي نارنجي، ماجراجويان خلاق هستند. آنها ميل دروني به خلاقيت و فعاليت دارند. و زندگي را با حداکثر لذت مي خواهند. آنها شخصيت هاي مستقل و جدا هستند، درحالي که جسم، ذهن و عاطفه­اي يکپارچه دارند. براي آنها شکل دادن به واقعيت هاي فيزيکي و هيجانات و چالش هاي آن لذت بخش است. شخصيت­هاي نارنجي دوست دارند که براي ماجراجويی ها يا پروژه هاي بعدي، استراتژيهاي تخيلي و برنامه ريزي شده داشته باشند، تا آنها را عملی کنند. آنها نياز دارند که با مراحل کاري واقعي روبرو و درگير شوند.

       نارنجی ها علاقه اي ندارند که عقب بايستند و نظاره کنند که مردم کاري براي آنها انجام مي­دهند. آنها هميشه به طور فعال تحليل­گر، مدير و سازنده هستند.

       انگيزه­ي نارنجي ها در زندگي بستگي به اين دارد که ماجراجويي­ها، چالش ها و پروژه هاي مبتکرانه چه قدر آنان را مسرور و خرسند مي سازد. آنها مي خواهند بر اساس ايده هاي خودشان زندگي کنند. آنها پروژه هاي مبتکرانه شان را کاملاً مطلوب برنامه ريزي و رهبري مي­کنند، به طوری که خود و همقطارانشان از حصول موفقيت برخوردار مي­شوند.

       آنچه نارنجی ها پيش از هر چيز طلب مي کنند، پيروزي و تفوق بر موانع ذهني و فيزيکي است. آنها همچنين نياز دارند که ديگران را متقاعد کنند که توانايي هايشان در مسير موفقيت کنترل مي شود. براي اين ماجراجويان خلاق، زندگي، واقعي، عيني و آشکاراست.

       نارنجي ها نياز دارند که واقعيت جسماني و ذهني شان مرتباً احيا شود. اين يکپارچگي با کالبد عاطفي براي آنان مشکل است. گاهي وقتي به آنها اجازه رفتن داده مي شود، فکر مي کنند اين به مفهوم از دست رفتن کنترل است. استراحت کليد تعادل شخصيت هاي فعال جسماني و ذهني است. انرژي ماجراجويانه نارنجي ها از طريق ابتکارات فيزيکي و يا ذهني توأم با احساس شفاف عاطفي شان تخليه مي شود.

       شخصيت هاي نارنجي در هيجان، ماجراجويي، تپش و خطر، شکوفا مي شوند. آنها از مبارزه و رقابت با تمام واقعيت هاي جسماني، ذهني و عاطفي لذت مي برند. آنها دوست دارند تمام محدوديت هايشان را کشف کنند، سپس خود را تا سرحد آن بسط و گسترش دهند.

       برخي شخصيت هاي نارنجي موقعيت هاي غيرمعمول، پرخطر و دهشتناک بوجود مي آورند، تا بيشتر احساس زندگي کنند. آنها وفور آدرنالين را دوست دارند. ممکن است خانواده براي اين ماجراجويان، دست و پاگير باشد. فلسفه و انديشه­ي روحاني براي آنها نقطه­ي قابل توجهي نيست. وقتي آنها بر انرژي ذهني قدرتمند متمرکز مي شوند، به احساساتشان وصل مي شوند و مسيرهاي اعجاب انگيز جديدي براي خود به آگاهي و کمال باز خواهند کرد.

       بسياري از شخصيت هاي نارنجي، در گذشته، در صفحات تاريخ، جايي که ماجرا و اشتياق کارساز بوده است يافت مي­شوند، هنگامي که سفر به قلمروهاي جديد، کشف سرزمين هاي جديد، مبارزه با طبيعت يا ديگر ملت ها، راه زندگي کردن بوده است.

       در جامعه­ي متمدن امروز اين خصوصيات به اندازه­ي گذشته مورد نياز نيستند. اين بدان مفهوم است که شخصيت هاي نارنجي انرژيهايشان را به سمت پروژه هاي مبتکرانه و ماجراجويي جاري مي سازند.

       درصد زيادي از نارنجي ها انرژي محرکشان را به سمت فعاليت هاي مبتکرانه ذهني (در مقايسه با فيزيکي) جاري مي کنند. آنها ذهني فعال دارند، احساساتشان را با آغوش باز مي پذيرند و ايده هاشان را عملي مي سازند. آنها از کار در بازرگاني و پروژه هاي متهورانه جديدي که قطعاً چالش، هيجان و ماجراجويي در پيش رو دارد لذت مي برند. اين افراد مشتاق دوست دارند تجارت کنند، شرکت تأسيس کنند، محصولات را فروش و بازاريابي نمايند، توليد استراتژی کنند و معاملات را مديريت و به پايان برسانند. آنها از جزئيات نمي ترسند، خودشان را مشتاقانه برانگيخته مي سازند و به ايده ها و پروژه هايشان انرژي مي بخشند. براي آنها بسيار مهم است که خودشان به طور فعال درگير کار شوند، امور را به جلو برده و تا انتها آن را پيش ببرند.

       اگر شخصيت وجودي شان در يک تعادل و هماهنگي باشد، سرشار از احساس اطمينان و موفقيت هستند و راه­هاي مثبت و سالمی براي ابراز خلاقيتشان پيدا مي کنند. شخصيت هاي نارنجي بهترين تحليل گران و محققان هستند. آنها به راحتي الگوها، خطرات و مزاياي نهفته در هر پروژه را محاسبه مي نمايند. آنها به خوبي ظرفيت اين را دارند که ذهنشان را با ديگران هماهنگ سازند و  در هر موقعيتي تسلط بيشتری بر آنان داشته باشند. در فروش و بازاريابي اين توانايي آنان بسيار مورد استفاده قرار مي گيرد که مي فهمند در ذهن ديگران چه مي گذرد. اين چيزي است که هم مي تواند در خدمت بشر باشد هم ابزاري براي سوء استفاده و اعمال قدرت و منفعت شخصی قرار گيرد.

       براي نارنجي ها توقف تفکر يا مراحل برنامه ريزي يک چالش است. انرژيهاي جسماني و ذهني آنها بسيار قدرتمند است و ميل به ابراز و خلق، گاهي براي آنان استرس زا است. بسياري از نارنجي ها ابتکارات جسماني و فيزيکي را هماهنگ مي سازند. آنان دوست دارند طرح و برنامه بريزند و ابزارها يا ايده هاي جديد را مديريت و ارتقاء بخشند. سپس ايده هايي را که مي خواهند عينيت ببخشند، تا مرحله ي واقعيت فيزيکي پيش مي برند. آنها نياز دارند که در خلق فعال ايده ها شان مستقيماً مشغول باشند.

       نارنجي ها دوستدار فعاليت هاي فيزيکي هستند که شامل هيجان و تحرک باشد. آنها از ورزش هايي همچون موج سواري، پرش، سُر خوردن، کوهنوردي، اتومبيل راني يا چتربازي لذت مي برند. آنها در هيجان، لذت و نشاطي که در حرکت و ماجراجويي جسماني است شکوفا مي شوند.

       آنها رقابت شخصی را به ورزش هاي سازمان يافته­ي دسته جمعي ترجيح ميدهند. نارنجي ها معمولاً اگر نتوانند به راحتي حرکت کنند يا اشتباهي در يک مسير غلط فعاليت درگير شوند، احساس ناراحتي مي کنند.

       اگر شخصيت هاي نارنجي از تعادل خارج شوند، ممکن است خود محور، حسود و خودخواه شوند و فقط به عملکردها و ايده هاي خودشان علاقه نشان دهند، صرف نظر از اين که چه اثري روي ديگران خواهد داشت. سپس محبت، توجه يا دلسوزي در آنان از بين مي رود و منزوي، سرد و گوشه گير ميشوند.

       نارنجي ها اگر با نيروي خلاقشان اتصال نداشته باشند، تلاش مي­کنند کنترل و نفوذ افراطي بر ديگران داشته باشند. اگر شانس ياري کند، براي حصول نتيجه و موفقيت از راه دغل کاري هم پيش مي روند. آنها براي جبران اين عدم اتصال و کمبود پوشي کردن انرژی، از احساسات و خلاقيت دیگران استفاده مي کنند.

       شخصيت هاي نارنجي بايد آگاه باشند که استراحت و آرامش جسماني و ذهني تا جايي که خودشان را بشناسند، يک مسؤوليت است. اين امر براي آنها يک چالش است که تشخيص دهند که از لحاظ عاطفي، ذهني و روحي چه کسي هستند.

       هدف نخستين شخصيت هاي نارنجي اين است که راه پر هيجان واقعي شان را بپذيرند- يعنی ماجراي کشف خود- اين چالش به نسبت فعاليت هاي بيروني اشتياق بيشتري نياز دارد.

       نارنجي ها معتقدند که روحانيت و مذهب انديشه هايي است که بايد در دنياي فيزيکي بيان شود. به علاوه آنان ممکن است ادراک فيزيکي از خدا داشته باشند؛ منشأ يا روح برتر را آشکارا در طبيعت و دنيا ببينند. آنان معتقدند که خدايشان به آنها اين موهبت را عطا فرموده تا واقعيت هايشان را عيني سازند، همانگونه که واقعيت جسماني در سياره ي زمين عينيت يافته است.

       نارنجي هاي ماجراجو، زندگي لذت بخش را توأم با شادي و بدعت دوست دارند. اولين هدف آنها اتصال به عواطفشان است، تا قلبشان را در ابداعاتشان حاضر سازند تا بتوانند به شهودشان اعتماد کنند. يکپارچگي و تعادل جنبه هاي فيزيکي، ذهني و عاطفي براي شادي و رضايت شخصي شان در تمامي جنبه ها، حياتي است. در اين صورت است که نارنجي ها مي توانند کاملاً در “اين جا و حالا” باشند، و همچنين خواهند توانست درخششي روحاني و روشنگرانه از واقعيت داشته باشند.

زندگی اجتماعی

       شخصيت هاي نارنجي ترجيح مي دهند در دنياي پر از ماجرا، شور و هيجان خود زندگي کنند و خودشان را در پروژه هاي خلاقانه خود غرق سازند. براي آنان اهميتي ندارد که جامعه در مورد آنان چه فکري مي کند، يا آن که اگر به آنان صفاتي همچون خود شيفته، خود محور يا خودخواه اطلاق شود، هيچ نظري راجع به اين گونه قضاوت ها نمي دهند. آنان به سادگي کار خود را مي کنند.

       نارنجي ها الزاماً از تمام قوانين جامعه پيروی نمي کنند. آنان دائماً درحال دست و پنجه نرم کردن با جامعه، آرزوهاي شخصي، محدوديت ها و چارچوب ها هستند. ذهن و بدن آنها طوري طراحي شده است که با تمام محدوديت ها و حد و مرزها در نزاع هستند. اين براي شخصيت هاي نارنجي بسيار مهم است که راه خروجي کافي و مثبتي براي بيان الهامات نيرومندشان پيدا کنند.

       نارنجي ها اين گنجايش را دارند که ايده هاشان را به روشني و با اشتياقی آتشين و به طور مؤثر توضيح دهند. درس آنان در زندگي اين است که عواطفشان را از طريق احساسات درونی توضيح دهند، در غير اين صورت ممکن است دچار تزلزل شوند و با حس تنهايي در گوشه اي باقي بمانند.

خویشايندی و صميميت

       شخصيت هاي نارنجي وقت و فضاي مناسبي براي خودشان نياز دارند. بسياري از آنان اگر در پروژه هاي فوق العاده شان موفق شوند، يا اگر درماجراهاي پرشور داخل شوند احساس سرزندگي و شادابي مي کنند. روابط نزديک با دوستان يا همسران در زندگي شان حرف اول را نمي زند. معيار آنان اين است که با حساسيت، شفقت و متانت درونشان همسو باشند. در اين صورت مي توانند به روابط پايبند بمانند و عواطفشان را بروز دهند.

       از آن جا که بسياري از نارنجي ها از حيث جسماني بسيار مناسب، جذاب و زيبا هستند، هيچ مشکلي در پيدا کردن زوج و عاشقانشان ندارند. برخي نارنجي ها علاقه اي به رابطه ي همسري بسيار خودماني و طولاني ندارند و ماجراجويي و پروژه هاي در دست را بر خانواده و ازدواج ترجيح مي دهند. چالش، هيجان و لذت ملاقات با افراد جديد براي آنان جالب تر از بودن با دوستان قديمي است.

        درگيري عاطفي و قبول مسئووليت يک رابطه براي آنان کاري صعب است. اگر آنها به قدر کافي احساس آزادي و استقلال کنند، مايل مي شوند که براي زماني طولاني به همسرشان مقيد شوند. تعامل با ديگر نارنجي ها يا قرمز معمولاً رابطه اي شورانگيز و پرانرژي را خلق مي کند. ناسازگاري و خودپسندي حاصل از درگیري چيز غيرمعمولي نيست. قرمزهاي پررنگ و نارنجي ها علايق مشترک و سازگاري دارند. شخصيت هاي نارنجي شبيه به زردهاي بازيگوش هستند؛ هر دو خلاق و پرثمرند بنابراين اشتراکات زيادي با هم دارند.

       از آنجا که آبي ها به صميميت و نزديکي احتياج دارند و بسيار حساس هستند، ممکن است عاشقانه جذب نشوند. نارنجي ها و نيلي ها هر دو احساسات دروني عميق و خلاقيت دارند، اما همچنان در دنيايي کاملاً مجزا زندگي مي کنند. سبزها و سبزهاي پررنگ دوست دارند که ساعت ها با هم درباره يک موضوع صحبت کنند در حالي که نارنجي ها وقت بسياري را براي خودشان نياز دارند.

       فهم طبيعت حساس و روحاني ارغواني ها و سفيدها براي بسياري از نارنجي ها يک چالش بسيار قوي است. واقع گرايي نارنجي ها و بصيرت نظريه پرداز بنفش ها يکديگر را محافظت مي کند. به بيان ديگر ممکن است بنفش ها براي نارنجي ها بسيار روحاني باشند.

       در واقع بزرگترين مانع براي يک شخصيت نارنجي خلق رابطه اي است که با حساسيت، فهم و آزادي عاطفي قانون مند شده باشد. قلبي گشاده، کاري فوق العاده است که نبايد فراموش شود.

امور مالی و شغلی

       نارنجي ها شخصيت هاي مستقل و خود مختاري هستند. آنها ترجيح مي دهند تجارت يا شرکتي از خودشان داشته باشند. همچنين شغل هاي آزاد و کوتاه مدت را به تعهدات طولاني مدت ترجيح مي دهند.

       از آن جا که نيازهاي آنان واقع گرايانه است، قدرت لازم را براي خلاقيت و فعاليت و توان ايجاد درآمد شخصي دارند. اگر موقعيت مناسب داشته باشند، زندگي شان را با هيجان ماجرا توأم مي سازند، ضمن اين که درآمدشان را هم در همين اثنا ايجاد مي کنند.

       نارنجي ها براي پروژه هاي غيرمعمول و تفريح هايشان به راحتي پول خرج مي کنند. ممکن است خواهان زندگي لوکس نباشند، اما بيش از آن مشتاق اند که هر چيزي را و در برخي موارد همه چيز را صرف واقعي کردن ايده هاشان سازند.

       نارنجي ها مي توانند رهبراني قوي باشند، اما معمولاً هدفشان از اهداف مبتکرانه و حصول آن، اين نيست. آنها ترجيح مي دهند راه خودشان را بروند و در رؤياهاشان اغنا شوند. اگر ببينند که کار با ديگر اعضاي گروه يک الزام است، مي توانند رهبري قدرتمند و مبتکر باشند. عملکرد آنان در محيط بهترين است و همين باعث مي شود آزادي و استقلال مطلوبی براي آنها فراهم گردد. آنها با نمونه هاي فيزيکي و اشتياقي بي تکلف رهبري مي کنند. شيوه ي پيشگام و ماجراجوايانه ي آنها در زندگي ممکن است ديگران را به تحسين وا دارد، يا اين که حتي دنباله روهايي پيدا کنند.

       شخصيت هاي نارنجي مسايل را خلاقانه حل مي کنند. آنان قادرند که تمام عوامل را تشخيص دهند و تحليل کنند، خطرات نهفته در مسأله را محاسبه نمايند، هوشمندانه به تمام جوانب نفوذ کنند، مطمئن شوند که تمام منابع مورد نياز را در دست دارند، و آنگاه دست به کار شوند. آنها مبارزات فيزيکي يا ذهني را ترجيح مي دهند و معمولاً وارد مشاغلي مي شوند که قدرت تصميم گيري، آزادي عمل و خلاقيت آنان تضمين شده باشد. نارنجي ها معمولاً در حيطه ي تجارت، بازاريابي و فروش يا هر کاري که به آنان اجازه دهد که نفوذ شخصي شان را تجربه کنند، وارد عمل می شوند.

       آنان سخت کوشاني هستند که دوست دارند انرژي حياتي قدرتمندشان را ابراز دارند و تا دور دست ها پيش روند. هرجا احتياج به يک شخص بي پرواي مشتاق و با عزم و اراده پيدا کرديد، يک نارنجي را جستجو کنيد.

        برخي از مشاغل نارنجي عبارتند از: بدل کار، کوهنورد، تاجر، فروشنده، طراح، بساز و بفروش، معمار، کاشف وکارآگاه خصوصي.

سلامت، بهبود و رشد

       سفر به واقعيت درون، کشف اين سرزمين ناشناخته و بسط گستره ي خودآگاهي، بزرگترين چالشی است که با آن روبرو مي شوند؛ با اين وجود برايشان درتمام سطوح خرسند کننده است.

       نارنجي ها اگر تشخيص دهند که بدن، ذهن و روحشان احتياج به تعادل دارد، حتماً اين کار را مي کنند. کشف دنياي بيرون به اندازه دنياي درون، به آنها کمک مي کند تا زندگي را در بيش از يک سطح تجربه کنند. به محض اينکه به انرژي خلاق درونشان مرتبط مي شوند، خودشان را به قدرتي خارج از تصور تجهيز مي کنند.

       اگر انرژيهاي خلاق آنان به آزادي جاري باشد و براي کمک و حمايت بشريت ابراز شود، دانش و خرد درون حاصل مي گردد. براي نارنجي ها، وصل به احساسات دروني و قلبي گشاده به سوي بشريت جنبه هاي فوق العاده مهمي است.

       نارنجي ها اگر با گنجايش هاي خلاقانه شان در يک مسير هماهنگ زندگي کنند، باتري هايشان به طور خودکار شارژ مي شود. آنها بايد بدانند که ايجاد تجارب خطرناک مهيج، ختم به موقعيت هاي ناسالم مي شود. آنها با استفاده از نيروي ابتکار و کمک به ديگران و تجربه ي دنياي دروني آگاهي، احساسات و تکامل شخصيتي، مي توانند راههايي مثبت و هماهنگ براي ابراز وجود و همچنين تجديد قوايشان بيابند.

       هدف زندگي شخصيت نارنجي اين است که با پتانسيل هاي خلاق و کالبد عاطفي اش در تماس باشد و در همين حال ماهيت فيزيکي را نيز تجربه کند. علاوه بر اين، خلق راهکارها و ايده ها و توسعه و شکستن ديوارهاي محدود کننده ي واقعيت را خواهان است.

       شخصيت هاي نارنجي به ويژه بايد از وضعيت جسماني و احساسي شان آگاهي داشته باشند. غذاي تقويت کننده ي پرانرژي بسيار با اهميت است. محيطي که آنها در آن بتوانند عواطفشان را ابراز کنند و همچنين به راحتي با دوستان و خانواده شان ارتباط برقرار کنند، براي آنها حياتي است.

       ورزش هايي همچون، موج سواري،کوهنوردي، اسب سواري و موتور سواري ماجراجويانه و آسان مي تواند قواي آنان را احيا نمايد. بزرگترين دل مشغولي آنان اين است که محدوديت هاشان را کشف کنند و ماجرا و استقلال را در زندگي شان به شکل کاملاً مثبت ابراز دارند. اين امر به آنها خودشناسي و رضايت دروني مي بخشد که حتي تصورش را هم نمي کردند.

بالا
error: Content is protected !!